Microsoft Viva - Förenar, engagerar och inspirerar

Medarbetare är företagets viktigaste tillgång. Microsoft Viva ger dem de verktyg och resurser de behöver för att blomstra och växa. Genom att investera i medarbetares välmående investerar ni i organisationens framgång.

 

Kontakta oss

Microsoft Viva är en medarbetarplattform som är inbyggd i Microsoft Teams och välintegrerad i Microsoft 365.

En medarbetarplattform (Employee Experience Platform, EXP) är ett digitalt verktyg som syftar till att centralisera, organisera och förenkla kommunikation, samarbete och kunskapsdelning bland företagets anställda.

Viva ger engagerade, produktiva och framgångsrika medarbetare och sammanför verktyg och funktioner för kommunikation, feedback, analys, målsättning och utbildning.

bild.png

Vad är Microsoft Viva?

Kommunikation och Communities

I dagens arbetsliv måste medarbetare vara informerade och engagerade.
Viva Connections i Microsoft Teams erbjuder skräddarsydd information och tillgång till olika resurser. Det ger även en central plats för interaktion, vilket stärker arbetsmiljön.

Viva Engage fungerar som en plattform för företagsomfattande samtal och kunskapsdelning. Anställda kan enkelt delta i diskussioner, vilket stärker arbetskulturen och samhörighetskänslan.

Viva Amplify låter redaktörer publicera sitt budskap i de kanaler som medarbetarna använder, och följa upp utfallet av sina kampanjer.

Analys och Feedback

För att förbättra medarbetares prestation och välbefinnande behövs data-drivna insikter. Viva Insights erbjuder databaserade insikter för att boosta produktivitet och fungerar som en digital assistent.

Viva Pulse samlar snabb feedback för att förstå medarbetares behov, medan Viva Glint utför djupgående undersökningar.

Genom att agera på dessa insikter och medarbetares behov, kan en mer produktiv och trivsam arbetsmiljö skapas med hjälp av Microsoft Viva.

Målsättning och Uppföljning

De flesta företag arbetar med målsättningar. Det saknas dock ofta en koppling mellan resultat, effekt, ansvar, tid och samarbete för att nå dessa mål. 

Genom att använda den beprövade metodiken OKR (Objectives & Key Results) för målstyrning skapar Viva Goals en stark koppling mellan individuella prestationer och den övergripande framgången för organisationen.

Mål sätts gemensamt och det delade ansvaret stärker samarbetet, ökar engagemanget och skapar en stark koppling mellan dagliga insatser och övergripande mål.

Utbildning och Kunskapsdelning

För att organisationer ska vara konkurrenskraftiga måste medarbetarna kontinuerligt lära sig och växa. Viva Learning ger tillgång till relevant utbildning medan Viva Topics strukturerar och presenterar kunskap, kopplar ihop dokument och experter inom ämnen.

Denna kunskapsdelning är avgörande i en dynamisk arbetsmiljö, och med dessa verktyg kan medarbetare individuellt och kollektivt bidra till organisationens framgång.

Varför välja Microsoft Viva?

Det är viktigare än någonsin att hjälpa anställda balansera arbete och privatliv, få ner stressnivån och låta dem utvecklas. Med en EXP som Microsoft Viva får ni ett stort antal verktyg att använda för att lösa dessa utmaningar.

Den tighta integrationen med Microsoft 365 och Teams innebär att ni enkelt kommer åt verktygen i de programvaror ni redan använder dagligen. Integrationer med till exempel Outlook hjälper de anställda att skydda sin fritid.

Förbättra arbetsmiljön och samarbetet

Genom att använda Microsoft Viva skapas en arbetsmiljö där medarbetare trivs och samarbetar som en naturlig del av arbetsdagen. Det blir enklare att arbeta tillsammans, fokusera på gemensamma mål och de anställda känner sig mer engagerade i arbetet.

Stärk företagskulturen och välbefinnandet

Microsoft Viva stärker företagskultur genom att fokusera på medarbetarnas välbefinnande och engagemang. När anställda känner sig värdefulla och engagerade trivs de bättre på jobbet, vilket i sin tur skapar en positiv och produktiv arbetsmiljö.

Förbättra kommunikationen

Genom att implementera Microsoft Viva öppnas möjligheter att förbättra kommunikationen mellan medarbetare genom bland annat communities och riktade nyheter. Detta främjar samhörighet och leder till en starkare kultur.

Underlätta lärande och utveckling

Microsoft Viva ger anställda möjligheter att lära och utvecklas, både professionellt och personligt. Genom att erbjuda en plattform för kontinuerlig inlärning och kunskapsdelning skapar ni en miljö där medarbetarna kan växa och känna sig motiverade att ständigt förbättra sig själva och sina färdigheter.

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig och din organisation? Vänligen fyll i formuläret nedan med dina frågor, kommentarer eller önskemål, och vi kommer att återkomma till dig så snart som möjligt.