Möt framtiden med Microsoft 365 Copilot

Copilot revolutionerar hur vi skapar, analyserar och bearbetar information. Det är ett helt nytt sätt att arbeta digitalt, med AI som din andrepilot.

Vad krävs för en lyckad implementation, hur får vi med användarna på tåget?

Vi hjälper dig.

 

Kontakta oss

Microsoft 365 Copilot är ett AI-drivet produktivitetsverktyg som kombinerar kraften i stora språkmodeller (LLMs), innehåll i Microsoft Graph och de Microsoft 365-appar som du använder varje dag. Det gör att Copilot fungerar som en digital assistent som stöttar i realtid, vilket möjliggör för användare att förbättra sin kreativitet, produktivitet och färdigheter​​.

Copilot finns tillgänglig i de flesta appar du använder dagligen, så som Word, PowerPoint, Excel och Outlook.

Microsoft_365_Copilot_Icon.png

Microsoft 365 Chat

 

Microsoft 365 Chat fungerar som en personlig sökmotor, hjälper till med att hitta filer och meddelanden, samt underlättar brainstorming och skapande av nytt innehåll.

Förmågan att med AI sammanfatta stora mängder data möjliggör snabb analys av information.

Outlook_256x256.png

Outlook

 

Copilot kan sammanfatta e-posttrådar och ge en summering av nyckelinformationen för snabb insikt, vilket sparar tid.

Med AI matchar assistenten din unika stil när den hjälper dig formulera e-postmeddelanden. Du behåller din personliga touch, samtidigt som du sparar tid.

Word_256x256.png

Word

 

Microsoft 365 Copilot kan sammanfatta befintliga dokument, vilket fungerar både som en översikt och som en grund för framtagning av nya dokument.

Copilot kan även stötta med omformulering av text utifrån olika tonaliteter och målgrupper, vilket är avgörande för att säkerställa att budskapet når fram på rätt sätt och ger önskad effekt.

Excel_256x256.png

Excel

 

I processen att bearbeta data stöttar Copilot med framtagning av formler, markerar nyckeldata samt hjälper till med att filtrera och sortera din data.

Microsoft 365 Copilot är kapabel att skapa kraftfulla visualiseringar och generera prognoser, vilket gör det möjligt att presentera data på ett engagerande och informativt sätt.

Microsoft_Teams_256x256.png

Teams

 

Copilots AI kan sammanfatta viktiga diskussionspunkter i realtid, inklusive vem som sa vad och var folk är överens eller oense, samt föreslå åtgärdspunkter​​.

Microsoft 365 Copilot hjälper dig att snabbt komma in i pågående konversationer utan att du själv behöva bläddra igenom långa chatt-trådar.

PowerPoint_256x256.png

PowerPoint

 

Microsoft 365 Copilot kan hjälpa dig att snabbt skapa ett utkast av en presentation, ge den bara ett ämne och ett par dokument så skapar Copilot en presentation.

Behöver du en snabb sammanfattning av en längre presentation kan Copilot sammanfatta innehållet åt dig​.

Vi hjälper er komma igång

Precio Fishbone har expertis inom att leverera Microsoft 365-lösningar och kan hjälpa din organisation att komma i gång med Microsoft 365 Copilot. Vårt team av erfarna konsulter kommer att arbeta tätt tillsammans med ditt team för att förstå behov och implementera Copilot på ett sätt som maximerar dess fördelar för din organisation. Några av de områden vi stöttar er inom är:

Tekniskt stöd

Att navigera den tekniska komplexiteten av Copilot kan vara utmanande utan rätt vägledning och support. En djupgående förståelse för AI och andra underliggande teknologier kan vara nödvändig för att fullt ut nyttja potentialen hos Microsoft 365 Copilot.

Datahantering och säkerhet

Att säkerställa korrekt datahantering och upprätthålla hög säkerhetsstandard kan vara krävande. Det är viktigt att ha robusta säkerhetsrutiner och -verktyg på plats för att skydda känslig information och följa branschspecifika regelverk och standarder.

Anpassning och utbildning

Att anpassa Copilot till organisationens specifika behov och säkerställa att alla användare är välutbildade är viktigt för en framgångsrik implementering. Utbildning och support är avgörande för att hjälpa användarna att bli bekväma med Copilot och utnyttja dess fulla potential.

Gör er redo för Copilot med vår workshop

Vi hjälper er få allt på plats för att börja använda AI med Microsoft 365 Copilot. I workshop-form ser vi tillsammans över er miljö, er information och era processer för att ni ska vara redo att rulla ut Copilot i organisationen. Vi inspirerar er kring möjligheterna och riskerna och stöttar er i framtagning av en modell för införande.

Workshoppen är 2 timmar lång.
Under workshoppen berör vi följande områden:

Inspiration - Hur kan man använda Microsoft 365 Copilot, hur ser det ut och hur fungerar det? Hur kan man testa kraften i AI-motorn bakom Copilot redan idag?

Nyckelområden - Vilka roller /områden hos er har störst potential att få effekt av Microsoft 365 Copilot?

Utrullning - Hur lanserar vi Copilot, vilka är med i första vågen och vilka kommer därefter? Vilka aktiviteter krävs för att lyckas?

Säkerhet och informationsklassning - Har anställda tillgång till rätt information? Finns det information som delas med för stora grupper? Är informationen uppmärkt och taggad på ett bra sätt? Vilka rutiner krävs för att upprätthålla datakvaliteten och säkerheten över tid?

Användarstöd och utbildning - Vilka insatser krävs för att få med användarna på tåget? Hur säkerställer vi att ni får maximal effekt av införandet?

Teknik och licenser - Vad krävs i form av konfiguration för att kunna rulla ut Copilot? Vilka licenser har ni i dagsläget och vad krävs framöver?

 

Antal deltagare: 4-8 personer.

Pris: 20 000kr.

Efter workshoppen får ni en rapport med resultatet av workshoppen och våra rekommendationer kring nästa steg.

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig och din organisation? Vänligen fyll i formuläret nedan med dina frågor, kommentarer eller önskemål, och vi kommer att återkomma till dig så snart som möjligt.