Leda i förändring

Utöver mål, strategi, planer och en modell och struktur för förändringsledningen så behövs också resurser, kunskap och färdighet att jobba med den mänskliga sidan av förändring.

Boka en kostnadsfri workshop om din organisations mognad när det gäller ledning av förändringsprojekt.

Nya sätt att jobba - nya krav på organisationen

Digitalisering av våra arbetsplatser fortsätter i hög takt. Inte minst just nu framtvingat distansarbete på grund av Corona-pandemin som har forcerat fram nya lösningar och vanor. Men, i den omställningsprocessen – vilka krav ställer det på organisationen att stötta chefer och medarbetare i arbetet med att leda sig själv och andra i förändring? 
Dessa frågor och utmaningar behöver hanteras vid varje förändring som bygger på att nya vanor ska skapas och gamla lämnas, exempelvis vid införandet av nya system och arbetssätt. 

Arbeta strukturerat

Mångårig forskning och erfarenhet visar att flertalet förändringsprojekt till stor del missar sina mål och effekthemtagning. Vidare visar forskningen att de organisationer som drivit förändring framgångsrikt har gjort det utifrån ett strukturerat arbetssätt som tillfredsställer medarbetarnas och chefernas behov av ”både hjärta och hjärna” i förändringsprocessen. 

Projektledning och förändringsledning går hand i hand 

Projektledning - den tekniska aspekten och sidan (själva systemimplementationen) av till exempel införandet av en ny digital lösning som kanske delvis eller helt kräver ett nytt arbetssätt - och förändringsledning som syftar till att framkalla vilja, engagemang och förmåga hos alla i organisationen att nyttja den nya lösningen och anamma det nya arbetssättet – bör gå hand i hand. Inte sällan glöms den senare bort eller så saknas insikten och kunskapen kring detta i organisationen. 

Förändringsledning – vägen till framgång

Utöver ett tydligt mål, en väl genomtänkt strategi, konkreta planer och en modell och struktur för förändringsledningen så behövs också resurser, kunskap och färdighet att jobba med den ”mänskliga sidan” av förändring.

Om inte detta säkerställs och finns så ökar risken för att det projekt som företaget investerar både pengar och tid i inte fullt ut bidrar till den önskade effekten, vad den än må vara – ökad effektivitet, högre kvalitet, lägre kostnader eller ökad lönsamhet. 
Hur ser det ut i just din organisation? 

Boka en kostnadsfri workshop om din organisations mognad när det gäller ledning av förändringsprojekt

Detta får du: 

  • En timme workshop via webbmöte 
  • Genomgång av ett förändringsprojekts krav på organisationen – säkerställa rätt förutsättningar för ett lyckat genomförande  
  • Vilka resurser finns redan i organisationen som passar in i ADKAR-strukturen? 
  • Vad saknar vi och hur bygger vi upp den förmågan? 

BOKA NU

Lämpliga deltagare: Ledningsgrupp, projektledare, förändringsledare, linjechefer, HR 

Kontakta oss

Kontakta oss för att få veta mer om införande och förvaltning av smarta tillämpningar inom den digitala arbetsplatsen.