Viva Goals – sätt kurs mot framgång

I en värld med allt högre konkurrens är det avgörande för organisationer att inte bara ha tydliga mål utan även att kunna styra verksamheten på ett effektivt sätt för att nå dessa mål.

Genom att implementera en tydlig och strukturerad målstyrningsprocess kan företag skapa fokus, engagemang och nå bättre resultat. 

 

Kontakta oss

Viva Goals är ett verktyg som kan vara till stor hjälp när det kommer till att implementera och driva en effektiv målstyrningsprocess i organisationen med hjälp av OKR-ramverket. Viva Goals är en del av Microsofts medarbetarupplevelseplattform Viva och är del i Microsoft 365.

Genom att använda Viva Goals som en del av målstyrningsprocessen kan organisationer dra nytta av en integrerad och användarvänlig plattform som underlättar skapandet, uppföljningen och styrningen av mål. Det ger medarbetare en ökad insyn och förståelse för hur deras arbete bidrar till organisationens framgång, samtidigt som det skapar en fokuserad och engagerad arbetsmiljö. 

Tydlig riktning

Genom att definiera och kommunicera tydliga mål till anställda ger målstyrning organisationen en tydlig riktning att sträva mot. Det hjälper medarbetarna att förstå vad som förväntas av dem och ger dem en gemensam vision att arbeta mot. 

Optimal resursfördelning

Målstyrning hjälper organisationen att prioritera och fördela resurser. Genom att ha tydliga mål kan man identifiera vilka aktiviteter och projekt som är mest relevanta att fokusera på för att nå önskade resultat.

Mätbara resultat

Genom att koppla nyckelindikatorer och mätbara mål till organisationens övergripande mål blir det enklare att mäta och utvärdera framstegen. Det ger organisationen en objektiv och faktisk bild av hur väl man presterar och vilka områden som behöver förbättras.

Effektiv kommunikation och samarbete

Målstyrning underlättar kommunikationen inom organisationen. När alla har klara mål och förstår hur de är kopplade till företagets övergripande vision blir det enklare att samarbeta och samordna insatserna.

Enkel och användarvänlig hantering av mål

Genom att integreras med Microsoft Teams och andra Microsoft 365-tjänster blir det enkelt för medarbetare att skapa, uppdatera och följa upp mål i sin dagliga arbetsmiljö.

Koppling till nyckelresultat och projekt

Viva Goals möjliggör koppling av nyckelresultat och projekt till övergripande mål. Det gör det möjligt att visualisera hur olika insatser och aktiviteter bidrar till att nå målen och ger en helhetsbild av organisationens framsteg.

Statusuppdatering och mätning

Viva Goals bygger på att användare gör manuella statusuppdateringar, så kallade incheckningar, där de kan sätta status och lämna kommentarer kring mål och nyckelresultat. Det ger en möjlighet att dela insikter och inbjuder till dialog. 

Integration

Genom att koppla nyckelresultat till andra verktyg inom Microsoft 365 så som Planner, Power BI eller Excel Online, eller till andra system som Jira eller Salesforce, kan Viva Goals ge automatiska statusuppdateringar. Det gör det möjligt för medarbetare att fokusera på sitt arbete och möjliggör realtidsuppdatering.

 

OKR-ramverket

Målstyrning med OKR-ramverket (Objectives and Key Results) är en metod som har blivit alltmer populär bland företag och organisationer över hela i världen. Ramverket hjälper organisationer att definiera och följa upp sina mål på ett effektivt sätt.

Genom att implementera målstyrning med OKR kan organisationer skapa en stark inriktning, öka engagemanget hos medarbetarna och skapa en tydlig koppling mellan individuella insatser och organisatorisk framgång. OKR ger en strukturerad och mätbar process som hjälper till att styra och driva verksamheten mot önskade resultat och effektivt möta utmaningar i en föränderlig omgivning. 

Flexibelt

En av de främsta fördelarna med att använda OKR för målstyrning är dess flexibilitet och anpassningsförmåga. OKR kan implementeras på olika nivåer i organisationen, från företagsnivå till avdelnings- och teamnivå. Det gör det möjligt att koppla individuella mål till de övergripande organisatoriska målen och skapa en sammanhängande och integrerad målstyrningsstruktur. 

Öppet

OKR främjar transparens och öppenhet i organisationen. Genom att kommunicera och synliggöra målen och framstegen skapas en kultur av öppenhet, ansvarsskyldighet och samarbete. Medarbetare blir mer engagerade och involverade i att bidra till organisationens framgång, eftersom de tydligt kan se hur deras arbetsinsatser påverkar de övergripande målen.

Agilt

En stor fördel med OKR-ramverket är dess agila natur. OKR justeras och uppdateras regelbundet baserat på förändrade förutsättningar och prioriteringar. Det gör att organisationen kan vara flexibel och anpassa sig till snabba förändringar i omgivningen eller ändrade interna behov. 

Vårt erbjudande

Ta steget och implementera en effektiv målstyrningsprocess i er verksamhet och kom igång med Viva Goals med vår beprövade modell.   

Vi inleder med ett inspirationsmöte för att introducera Viva Goals och dess potential. Genom en workshop kartlägger vi era behov och utformar en skräddarsydd plan för implementering.

Ett detaljerat underlag skapas som en guide för implementeringen av Viva Goals och OKR-ramverket. Därefter anpassas verktyget baserat på er feedback och vi utbildar projektteamet.

Därefter utbildas pilotgruppen och vi genomför avstämningar under de första tre månaderna för att säkerställa en framgångsrik implementering i er organisation.

Kontakta oss

projektmodell-v2.png

Stöd längs vägen 

Att införa OKR och Viva Goals är mer än bara en ny process; det är en förändring i hur man arbetar. Med Viva Goals as a Service får ni ett pålitligt stöd som hjälper er att navigera genom denna förändring. Vi förstår vikten av förändringsledning och betydelsen av att ha en stabil grund när man inför nya arbetssätt. 

Det kan ta tid att få full effekt av OKR, men med rätt vägledning kan övergången bli smidigare och effekterna komma snabbare.  

Viva Goals as a Service erbjuder den vägledningen.

Vi hjälper er att hålla kursen och ser till att ni får ut det mesta av er OKR-resa, från start till mål. Välj oss som er partner för en trygg och effektiv övergång till OKR. 

Varför välja Microsoft Viva?

Det är viktigare än någonsin att hjälpa anställda balansera arbete och privatliv, få ner stressnivån och låta dem utvecklas. Med en EXP som Microsoft Viva får ni ett stort antal verktyg att använda för att lösa dessa utmaningar.

Den tighta integrationen med Microsoft 365 och Teams innebär att ni enkelt kommer åt verktygen i de programvaror ni redan använder dagligen. Integrationer med till exempel Outlook hjälper de anställda att skydda sin fritid.

Förbättra arbetsmiljön och samarbetet

Genom att använda Microsoft Viva skapas en arbetsmiljö där medarbetare trivs och samarbetar som en naturlig del av arbetsdagen. Det blir enklare att arbeta tillsammans, fokusera på gemensamma mål och de anställda känner sig mer engagerade i arbetet.

Stärk företagskulturen och välbefinnandet

Microsoft Viva stärker företagskultur genom att fokusera på medarbetarnas välbefinnande och engagemang. När anställda känner sig värdefulla och engagerade trivs de bättre på jobbet, vilket i sin tur skapar en positiv och produktiv arbetsmiljö.

Förbättra kommunikationen

Genom att implementera Microsoft Viva öppnas möjligheter att förbättra kommunikationen mellan medarbetare genom bland annat communities och riktade nyheter. Detta främjar samhörighet och leder till en starkare kultur.

Underlätta lärande och utveckling

Microsoft Viva ger anställda möjligheter att lära och utvecklas, både professionellt och personligt. Genom att erbjuda en plattform för kontinuerlig inlärning och kunskapsdelning skapar ni en miljö där medarbetarna kan växa och känna sig motiverade att ständigt förbättra sig själva och sina färdigheter.

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig och din organisation? Vänligen fyll i formuläret nedan med dina frågor, kommentarer eller önskemål, och vi kommer att återkomma till dig så snart som möjligt.