Ta fram effektiva mål och nyckelresultat för OKR-ramverket

Ta fram effektiva mål och nyckelresultat för OKR-ramverket

I en värld med allt högre konkurrens är det avgörande för organisationer att inte bara ha tydliga mål utan även att kunna styra verksamheten på ett effektivt sätt för att nå dessa mål. Genom att implementera en tydlig och strukturerad målstyrningsprocess kan företag skapa fokus, engagemang och nå bättre resultat.

Viva Goals använder OKR-ramverket (Objectives and Key Results) och är en stor hjälp när det kommer till att implementera och driva en effektiv målstyrningsprocess i organisationen. En viktig del i arbetet med OKR-ramverket är att formulera tydliga och bra mål (Objectives) och nyckelresultat (Key Results).

Ladda ned vår guide!