Nå framgång med
Office 365/Microsoft 365

Office 365/Microsoft 365

Office 365 (nu med det nya namnet Microsoft 365) är enligt Gartner världens mest använda molntjänst, sett till antalet användare.

Plattformen Office 365/Microsoft 365 erbjuder verktyg som gör det möjligt för medarbetarna i din organisation att arbeta effektivt genom att ge dem möjlighet att vara kreativa och samarbeta säkert. 

Med Office 365/Microsoft 365 får du nya möjligheter till samarbete, alltid med de senaste versionerna av de program som satt standarden för professionell informationshantering och alltid säkert till hands i den enhet du arbetar i för stunden. 

Nå framgång med Office 365/Microsoft 365

Att nå framgång med Office 365/Microsoft 365 innebär att alla i din organisation får hjälp att uppnå mer med sitt arbete. Vi på vill att du ska få ut maximalt av din Office 365/Microsoft 365-investering och vi vet att nyckeln till framgång är rätt val av verktyg, ett kontrollerat införande och utbildning. 

I Office 365/Microsoft 365 lanseras löpande nya innovativa funktioner som förenklar din arbetsdag. Samtidigt ställer det nya krav på verksamheten.  
Hur påverkar all ny teknik personalen och vilken utbildning och vilket stöd krävs? Vad passar just er organisation? Vi hjälper er att undvika fallgroparna och hjälper er att lyckas med ert införandeprojekt.

Tillsammans gör vi er Office 365/Microsoft 365-satsning till en succé. 

SharePoint – Dela, organisera och hitta information

En av de centrala delarna i Office 365/Microsoft 365 är SharePoint, som ger utmärkt överblick, åtkomst och kontroll över er samlade information.  
SharePoint är en väg in till en helhet som underlättar och effektiviserar.

SharePoint har utvecklats till en kraftfull plattform som används av många organisationer, men inte utnyttjar fullt ut.  
Vi har varit beta- och lanseringspartner till Microsoft vid varje ny version av SharePoint sedan dess första lansering 2001.

Med vår hjälp kan ni realisera smarta lösningar som ger medarbetarna effektiva verktyg för ökad produktivitet.

Alla påverkas

Ett lyckat införande av Office 365/Microsoft 365 innebär att alla i din organisation får effektiva verktyg anpassade till sina arbetsuppgifter.  
Innan du påbörjar utrullningen behöver du säkerställa att alla i organisationen förstår fördelarna och tar till sig de lösningar du erbjuder.

Så innan du börjar införa nya begrepp som Power BI, Flow, Microsoft Teams, Planner och OneDrive är det bäst att fundera över vad som är målet med satsningen. Är det för att möta nya tekniska krav eller för att verksamhetens behov förändrats?  

Vi vet att det måste det finnas en förståelse för ditt företags utmaningar, och hur Office 365/Microsoft 365 ska lösa dessa, för att lyckas. 
Din framgång är vårt mål – med vår hjälp genomför du ett lyckat införande av Office 365/Microsoft 365. 

Våra projekt

Aktuellt

Kontakta oss

Kontakta oss för att få veta mer om införande och förvaltning av smarta tillämpningar inom den digitala arbetsplatsen.