Förenkla vardagen
för dina medarbetare

Prova en robot redan idag!

Med Robotic Process Automation, RPA, kan du underlätta dina medarbetares monotona repetitiva uppgifter och effektivisera processer. Regelstyrda och repetitiva uppgifter kan effektiviseras rejält, vilket ger utrymme för mer värdeskapande arbetsuppgifter och besparar personalen från monotont arbete. Mjukvaran, roboten, blir din digitala medarbetare som kan användas för situationer och arbetsuppgifter med en hög personalgenomströmning. Den kan även användas för att öka kvaliteten i genomförande och processer då den arbetar helt regelstyrt.  

Med RPA har du möjlighet låta en programrobot göra samma uppgifter som en person kan utföra med en dator, 7x24 året runt. En robot kan aktiveras manuellt av en person eller arbeta schemalagt helt utan interaktion med en vanlig medarbetare. Exempel på arbetsuppgifter är att hämta information från ett system och lagra det i ett annat system, digitalt tolka och läsa ut information från fakturor till ekonomisystemet, hantera anställningsprocessen då personal börjar eller avslutar sin anställning.   
 

Automationens möjligheter

RPA ger en mängd möjligheter och fördelar: 

 • Repetitiva och regelstyrda arbetsuppgifter kan effektiviseras med upp till 60%. Det ger utrymme för mer värdeskapande arbetsuppgifter och att personalen slipper monotont arbete. 
 • Ökad kvalitet då roboten följer instruktioner exakt. Det tar bort risken för fel vid stress eller ny personal. 
 • Ökad compliance och regelefterlevnad. Roboten kan tilldelas arbetsuppgifter att utföra kontroller i enlighet med lagar, förordningar och standarder.  
 • Skalbarhet och flexiblitet. Under perioder när arbetsbelastningen ökar kan antalet robotar enkelt utökas vilket ger en minskad press på personalen. 
 • Bättre kundupplevelse. Roboten är i tjänst dygnets alla timmar och kan direkt agera på en förfrågan eller ett ärende som en handläggare normalt hanterar först under vanlig kontorstid. 

Vi hjälper er på RPA-resan 

Att implementera RPA är som att anträda en resa. Möjligheterna är näst intill oändliga. Det gäller därför att hitta en strategi och en väg framåt. Precio Fishbone har utarbetat en metod som innebär att vi hjälper er under hela RPA-resan:  

 • Med workshops och seminarier bidra med kunskap till er organisation för att ge insikt om automationens möjligheter 
 • Identifiera lämpliga processer och aktiviteter som detaljerat dokumenteras.  
 • Testa konceptet. Vi programmerar en robot för att utföra den/de första automatiska processerna. 
 • Implementera roboten och den automatiserade processen i skarp produktion. 
 • Etablera ett Center of Excellence för support och underhåll som inkluderar verksamheten, IT och oss som leverantör. 
 • Utarbeta strategier och långsiktiga mål för automation 

Tänk på följande när du startar RPA-resan

 • Definiera vad ni vill uppnå med RPA. Vilka nyttor eller vinster vill ni se. 
 • Kommunicera. Var tydlig med vilka mål ni vill uppnå och hur ni ser på verksamhetens arbetsuppgifter där automation är en del av vardagen.  
 • Verksamheten ansvarar för RPA men IT måste involveras tidigt. De ska tillhandahålla plattform, säkerhet och kontinuitet. 
 • Förbered tidigt för hur den digitala arbetskraften, robotarna, ska förvaltas.  
 • Bjud in medarbetarna. De är experter på sina egna arbetsuppgifter. Vilka möjligheter ser de? Vilka tråkiga arbetsuppgifter kan ersättas? 
 • Tillsätt en ansvarig och utarbeta en strategi för det långsiktiga automatiseringsarbetet. 

Precio Fishbone & UiPath – det självklara valet


Precio Fishbone är certifierad UiPath-partner vilket ger oss möjlighet att utveckla lösningar baserade på UiPaths mjukvarurobotar. Vårt DNA består av kunskap om hur bygga effektiva applikationer anpassade för kundens unika behov. UiPaths teknologi är ett verktyg för oss att nå ännu längre i arbetet med våra kunders digitalisering. 

UiPath har två år i rad av analysföretaget Forrester Group utsetts till marknadsledande inom RPA. Dess teknologi bedöms ligga i den absoluta framkanten bland annat genom ökat stöd för integration med AI. 

Kombinationen av UiPath, den ledande leverantören av RPA, och Precio Fishbones kunskap kring hur bygga effektiva lösningar är en svårslagen kombination. 
Kontakta oss så berättar vi mer om vårt RPA-erbjudande! 

Ja, jag vill veta mer!

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast möjligt.