Kaskelot Online

– systemet för effektiv hantering av bemanning, lokaler, material och utrustning för allmänna val skapar en sömlös valprocess.
Med Kaskelot får du inte bara effektivitet och säkerhet, utan även smidig och pålitlig hantering som frigör resurser och säkrar en lyckad valdag.

Kaskelot Online är ett valadministrativt system för allmänna val. En molnbaserad tjänst för att hantera bemanning, lokaler, material och utrustning för planering och genomförande av val på ett effektivt och säkert sätt.

Genomförande av val är en grundbult i vårt demokratiska samhälle. Planeringsarbetet inför ett val och dess genomförande får inte gå fel. När ett kommunalval, riksdagsval, kyrkoval eller EU-val genomförs är det av yttersta vikt att kvalitet, kontroll, och tydlighet genomsyrar logistik- och planeringsarbetet avseende resurser, lokaler och utrustning.

I detta arbete skapar Kaskelot Online tids- och kostnadseffektivitet.

Effektiv administration

Kaskelot Online förenklar administrationen för dig som arbetar med val. Det hjälper dig att hålla kontakten med alla frivilliga resurser, de så kallade ”röstmottagarna”, som ska bemanna vallokalerna.

Genom Kaskelot Online kan röstmottagare anmäla sig till valarbete, kommunen kan sedan planera och fördela personalen till de olika vallokalerna. Genom koppling mot Skatteverket har administratörerna koll på röstmottagarnas mantalsskrivning.

Planera enkelt logistiken

Kaskelot Online är dels ett internt verksamhetssystem som utgår från grundbehoven för logistikplanering med bland annat register för byggnader, lokaler, personer och kurser.

Med dessa register kan du enkelt administrera valet genom att bemanna valdistrikt och hantera de obligatoriska utbildningarna för röstmottagarna.

Utbilda frivilliga 

Kaskelot Online har dessutom en publik webbplats med informationssidor samt ansöknings- och kontaktformulär för  röstmottagare.

Antagna röstmottagare kan sedan logga in och se tilldelat valdistrikt, vilka andra röstmottagare man kommer att arbeta med och möjlighet att anmäla sig till de kurser som denne är föreslagen att gå innan sitt arbete.

I verksamhetssystemet finns möjligheter att administrera:

 • Personregister
 • Byggnads & lokalregister
 • Materielregister
 • Bemanning
 • Kurser
 • Valstruktur
 • Mallar för utskick
 • Rapporter
 • SMS och Mail-utskick

Säkerhet och lagring

Med tillgång till respektive vallokals specifika uppgifter och resurser blir det enklare att leda, planera och sköta all logistik före, under och efter ett val. All relevant information hanteras i ett och samma system. Med den enkla, tydliga och säkra hanteringen kommer även möjligheten att spara grunddata till nästkommande val, vilken underlättar vid eventuella personalskiften mellan olika val.

 • All data lagras i Microsofts moln Azure.
 • All data lagras inom EU och sparas på tre fysiska platser samtidigt.

Användarna driver vidareutvecklingen

Molntjänsten Kaskelot Online är ett IT-stöd, utvecklat och tillhandahållet av Precio Fishbone, som står för all löpande förvaltning, vidareutveckling och support av systemet. Detta innebär minimal resursbelastning för kommunen, både avseende ekonomi och personal.

Precio Fishbone är med som samordnare för en användareförening där större delen av kommunerna är medlemmar. Föreningen styrs av kommunerna och PF är sammankallande. Syftet med denna är att Kaskelot Online vidareutvecklas i samråd med kommunerna och önskemål och förbättringsförslag diskuteras i detta forum. Årligen sker ett användargruppsmöte där vi samlas för att diskutera framtiden i Kaskelot och även för att utbyta erfarenheter.

I dagsläget har närmare 50 kommuner använt Kaskelot Online i Riksdags- Kommunal- och Landstingsvalet 2018 och valet till Europa Parlamentet 2019.