UX-design för en bättre 
användarupplevelse

Vi hjälper dig att göra vardagen enklare för dina användare genom en god användarupplevelse.

KONTAKTA OSS

Vad är en användarupplevelse?

Användarupplevelse, kanske mer känt som User experience (UX), är ett begrepp som innefattar alla aspekter som en användare upplever i ett system. Det är hur något ser ut, känns och fungerar. Genom att undersöka och analysera användarens beteende, kan vi skapa produkter och tjänster som passar era användares behov.

Sätt användaren i fokus

Idag ställs det allt högre krav på att digitala tjänster och produkter fungerar så som användare förväntar sig att det ska fungera. Möts inte dessa förväntningar finns det en risk att halka efter.
Genom att sätta användaren i fokus ökar chansen att;

  • Nå mål och visioner
  • Öka användandet
  • Säkerställa return of investment
  • Minska tid och kostnad av förvaltning
  • Underlätta för support
  • Öka konvertering

Hur kan vi hjälpa er?

UX strategi

Vet ni hur era användare upplever er lösning? Gillar de att använda den? Vi hjälper er att ta reda på vilka områden ni behöver förbättra och skapar en plan för hur detta kan genomföras.

Koncept & design

Speglar er webbplats ert varumärke och er värderingar? Genom att gå från koncept till användarvänlig design möter era besökare er med rätt förväntningar.

Användbarhet & tillgänglighet

Alla användare har inte samma förutsättningar att använda digitala tjänster. Genom att fokusera på användbarhet säkerställer ni att era tjänster är inkluderande och tillgängliga för alla.

Granskning

Vi utvärderar och analyserar befintlig tjänst/produkt genom effektiva och välanvända metoder och kommer därefter med förslag på koncept och design.

Testa & validera

Vi genomför användningstester och validerar att befintliga eller nya tjänster lever upp till användarnas förväntningar samt att affärsmålen nås.

Informationsarkitektur

Hjälp användaren att hitta rätt genom att arbeta med var ni placerar och hur ni benämner information i en navigationsstruktur. Med hjälp av beprövade metoder och verktyg skapar vi en struktur som leder användaren i rätt riktning.

Ja, jag vill veta mer!

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast möjligt.