Vi skapar värde för våra kunder

På Precio Fishbone utvecklar vi skräddarsydda IT-lösningar där förståelse för kundens verksamhet är en lika viktig utgångspunkt som ingenjörsmässighet och teknik. På så sätt skapar vi affärsnytta, kostnadseffektivitet och verkligt värde för våra kunder.

Ledande leverantörer av Microsoftbaserade lösningar 

Precio Fishbone är ett specialistbolag med fokus på Microsoftbaserade lösningar. Vi är bästa kompis med Microsoft och tillika Solutions Partner inom fyra olika kompetensområden. Vår spetskunskap inom dessa områden är avgörande för vår och våra kunders framgång.

Vi arbetar både med åtaganden och med resursuppdrag. Vi erbjuder kompletta upplägg för support och förvaltning av utvecklade applikationer. Trygghet och långsiktighet är centralt i våra kundrelationer.

Kravanalys och förståelse för verksamheten

Teknik i all ära, men det som lägger grunden till de lösningar som vi utvecklar och som skapar verksamhetsnytta åt våra kunder, är kravanalys och förmågan att förstå verksamhetsproblematiken. Detta ställer även krav på våra kunder. Kunders engagemang är en absolut framgångsfaktor för lyckade lösningar och relationer.

Bland Precio Fishbones specialistkonsulter återfinns några av branschens bästa utredare, krav-/verksamhetsanalytiker och projektledare. Dessa kompetenser är avgörande för våra uppdrag och leveranser, och för att få nöjda kunder.

Kostnadseffektiva lösningar
som ger verksamhetsnytta

Våra kunder är jämnt fördelade över den privata och offentliga sektorn. Vi har en mängd ramavtal med den offentliga sektorn, vilket ger oss fördelen att kunna arbeta proaktivt med en mycket bred kundbas.

Vi arbetar från kontor i Sverige, Storbritannien och Vietnam och har ungefär 170 specialister inom kompletterande kompetensområden och alla har samma mål - att skapa kostnadseffektiva lösningar som ger operativa fördelar.