Nå nästa nivå med Microsoft 365 Adoption

Skapa en dynamisk arbetsplats där er Microsoft 365-miljö och arbetsdag optimeras för varje individuell roll och behov, samtidigt som ni undviker större omställningar och håller er ständigt uppdaterade med de senaste trenderna.

Vi finns här för att hjälpa dig.

 

Kontakta oss

Vi finns här för att säkerställa att ditt företag får ut det mesta av Microsoft 365. Genom att följa de senaste rekommendationerna och trenderna säkerställer vi att ditt företag alltid är i framkant, utan behov av stora omställningar. Vårt mål är inte bara att hjälpa er nå era mål, utan också att säkerställa att ni förblir där.

Med oss vid din sida kan du vara säker på en effektiv och ständigt förbättrad användning av Microsoft 365. Låt oss tillsammans ta ditt företag till nästa nivå.

 

Microsoft 365 Adoption Workshop

Genom en detaljerad nulägesanalys, visionsskapande och strategisk planering hjälper vi er att identifiera outnyttjad potential, sätta upp konkreta mål och skapa en handlingsplan för att förbättra samarbetet och effektiviteten inom er organisation.

Med vårt stöd kan ni säkerställa att ni utnyttjar Microsoft 365 till fullo och uppfyller era affärsbehov.

Nulägesanalys av Microsoft 365

I workshop-form görs en detaljerad granskning av hur er organisation använder Microsoft 365. Vi identifierar vilka verktyg som är mest effektiva och var det finns utrymme för förbättring.

Vision och mål

Under workshopen definierar vi tillsammans er vision för hur Microsoft 365 kan stödja era affärsbehov och sätter konkreta mål för att uppnå denna vision.

Strategisk planering

Vi skapar en handlingsplan som visar hur ni kan optimera användningen av Microsoft 365 för att uppfylla era affärsmål och förbättra samarbetet inom organisationen.

Handlingsplanen innehåller aktiviteter så som workshops och stöd för att implementera nya strategier och arbetsflöden. Vid behov identifierar vi tekniska anpassningar som kan öka er effektivitet och er säkerhetsstatus. Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar för att öka era anställdas kompetens i Microsoft 365-verktygen.

Antal deltagare: 2-6 personer.

Pris: 20 000kr.

 

Kontakta oss       ellerBoka in en workshop direkt

Microsoft 365 Adoption as a Service

Införandet av Microsoft 365 innebär mer än bara tekniska förändringar; det omformar även hur medarbetarna samarbetar och utför sina uppgifter. Framgången ligger inte bara i de nya verktygens implementering, utan framför allt i hur väl medarbetarna anpassar sig till dem.

För att stödja denna övergång och uppmuntra en kultur av kontinuerlig förbättring erbjuder vi "Microsoft 365 Adoption as a Service". Med detta säkerställer vi att er organisation inte bara anpassar sig till Microsoft 365, utan också växer genom dess möjligheter.

Insikter och analys

En djupdykning i er Microsoft 365-miljö och ert nuvarande arbetssätt. Genom kontinuerlig analys identifierar Precio Fishbone nyckelområden för förbättring, vilket ger er värdefulla insikter för att maximera er investering i Microsoft 365.

Uppföljning och handlingsplan

För att säkerställa att ni får ut det mesta av er Microsoft 365-miljö, erbjuder vi skräddarsydda uppföljningar varje kvartal. Genom öppna dialoger och en djup förståelse för era specifika mål och utmaningar, skapar och uppdaterar vi en handlingsplan som är skräddarsydd för att möta era behov och optimera ert arbetssätt.

Kontinuerlig förbättring

Förändringen är ständigt pågående och vi är här för att stödja er genom varje steg. Vi implementerar förändringar gradvis, säkerställande att er Microsoft 365-miljö alltid är i linje med era affärsbehov och optimerad för maximal effektivitet.

Insikter och analys formar riktningen, uppföljning och handlingsplaner håller er på spåret, medan gradvisa förbättringar bygger en kultur av ständig utveckling. Resultatet är en arbetsplats som är redo att möta framtidens utmaningar med självsäkerhet och innovation.

Varför välja Microsoft 365 Adoption?

Djupgående insikter

Med vår noggranna analys av er Microsoft 365-miljö erbjuder vi inte bara en överblick av nuvarande status, utan även konkreta insikter om var potentialen för förbättring ligger. Vi hjälper er att se bortom ytan och identifiera de verkliga möjligheterna för att optimera er digitala arbetsplats.

Skräddarsydd strategi

Varje organisation är unik. Därför levererar vi skräddarsydda uppföljningar och handlingsplaner. Genom att verkligen förstå era mål, utmaningar och behov kan vi skapa en plan som säkerställer att ni får ut det mesta av er Microsoft 365-investering.

Ständig utveckling

I en värld där teknik och affärsbehov ständigt förändras, ser "Microsoft 365 Adoption" till att ni inte bara håller jämna steg med dessa förändringar, utan också ligger steget före. Vi implementerar förändringar gradvis och säkerställer att er Microsoft 365-miljö alltid är optimerad och uppdaterad.

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig och din organisation? Vänligen fyll i formuläret nedan med dina frågor, kommentarer eller önskemål, och vi kommer att återkomma till dig så snart som möjligt.