Webbprojekt från start till framgång

En erfaren och nyfiken partner för din digitala resa

Webbutveckling

Webbutveckling är en samlingsterm för allt omkring uppbyggnaden av en webbplats. Vi hjälper offentliga organisationer och privata företag med nya webbprojekt men också förvaltning och vidareutveckling av befintliga webbplatser och webbtjänster.  
Vi är en trovärdig rådgivare som erbjuder fullservice webbleverans och hjälper kunder med helheten långsiktigt, med certifierade utvecklare.  
Många av de projekt vi arbetar med  är teknisk komplexa, har höga krav påprestanda och användarvänlighet .  
 
Våra kunder har vanligen valt att oss för att de vill ha en långsiktig partner gällande utveckling av deras webbplatser, när deras webbplats behöver uppdateras och moderniseras , göra en varumärkesuppdatering eller har slagit samman företag eller organisationer. Kanske är detta något du känner igen dig i? Så här arbetar vi från start till framgång. 

Proaktiv
förvaltning

Letar du efter en trygg, kunnig och erfaren förvaltningspartner för att ta din webbplats till nästa nivå? Vi är erkända för att vi är lätta att samarbeta med, vårt proaktiva förvaltningsåtagande samt våra  tekniska lösningar. 

Användbarhet
och tillgänglighet

Har din webbplats användaren i fokus? Är din webbplats tillgänglig enligt WCAG och övriga industristandarder? En genomgång av digital tillgänglighet kan öka både användbarheten och konverteringen. Vi hjälper dig även att anpassa webbplatsen för att följa regelverket GDPR. 

Koncept
och design

Speglar din webbplats ditt varumärke och dina värderingar? Genom att gå från koncept till användarvänlig design möter dina besökare dig med rätt förväntningar.  

Digital
strategi

Vilka utmaningar har du och vilka vägar ska du välja? Hos oss får du hjälp att staka ut vägen för en framgångsrik digital resa. 

Användaren i fokus
– analys och SEO

Att ständigt ha användaren i fokus kräver kontinuerlig bevakning och analys av din webbplats för att ständigt förbättra och öka din trafik och konvertering. Vi hjälper dig att sätta upp verktygen för webbanalys och stöttar dig i det löpande arbetet med sökordsoptimering och vidareutveckling utifrån de resultat  vi ser i webbanalysen.

E-tjänster och
e-handelslösningar

För att möta användarnas förväntningar och krav på Er webbplats hjälper vi er att skapa tjänster i form av e-tjänster, e-handelslösningar och kundportaler.

Så här får du en lyckat långsiktigt samarbete kring din webbplats, e-handel eller webbtjänst 

Hur man arbetar i projekt och förvaltning är beroende av hur stort projektet eller samarbetet är och hur många personer som är inblandade. Oavsett detta så genomsyrar några saker vårt sätt att arbeta:

  • Agilt förhållningssätt – vi arbetar med löpande återkoppling för att säkerställa att det inte blir några missförstånd 
  • Kvalitetsfokus – det vi levererar till dig skall hålla efterfrågad kvalitet och följa de standards och riktlinjer som finns för webbutveckling 
  • Kostnadseffektivtet – vi har en kostnadsmedvetenhet och hjälper dig att prioritera och utveckla det som ger mest värde för användarna utefter given budget 
  • Tydlighet – Vi har en tydlighet i allt vi gör, ifrån estimat till faktura 

Vi är din Guldpartner

Vi kan webb och vi kan Optimizely (fd Episerver).

Som Optimizely guldpartner har vi erkänt god produktkunskap; våra utvecklare är Episerver-certifierade och är specialiserade på Optimizelys olika paket och lösningar.

Kontakta oss för att få veta mer om våra erbjudanden inom Optimizely-utveckling och förvaltning.

Cookiebot-Partner-Badges-Platinum

Ja, jag vill veta mer!

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast möjligt.