Hallandstrafiken trimmar kollektivresan med Business Intelligence

Hallandstrafiken, som ansvarar för all kollektivtrafik i Hallands län, har skaffat sig bättre och snabbare insikt och kontroll över trafiken med hjälp av Business Intelligence. Applikationen levererar ständigt färsk information om bland annat punktlighet och avvikelser mellan planerad och producerad trafik. Förutom att lösningen spar tid leder det också till bättre samarbeten med trafikföretagen och snabbare beslut om förbättringar som optimerar trafiken och minskar klimatpåverkan.

– Idag har vi mycket bättre och betydligt mer tillgängliga analyser av och rapporter om vår trafik. Vi kan när som helst gå in i BI-applikationen för att få en snabb överblick och ta ut rapporter med relevanta nyckeltal om produktionen för en viss period. Informationen är dessutom färsk, så vi kan till och med få fram dagens trafik med en knapptryckning. Lösningen skapar stora tidsvinster, både i besparad arbetstid och snabbrörlighet eftersom korrekta och uppdaterade beslutsunderlag alltid finns tillgängliga, säger Martin Fjärdhammar, Trafikutvecklare på Hallandstrafiken AB.

Världens bästa kollektivtrafik kräver data och insikt

Hallandstrafiken ansvarar för Hallänningarnas kollektivtrafik och producerar cirka 50 000 resor varje dag. Trafikföretagen, som Hallandstrafiken har avtal med, kör varje år mer än två miljoner mil på vägar och räls i Halland. Detta inkluderar busstrafik, Öresundstågen, Pågatågen, Västtågen och Krösatågen.

Fram tills för ett par år sedan tog Hallandstrafikens trafikutvecklare, controllers och andra beslutsfattare fram analysunderlag själva genom att manuellt hämta rådata ur olika källor och sammanställa dessa i Excel. Vissa beslutsunderlag kunde ta flera dagar att sätta samman och analysera. När Precio Fishbones samarbetspartner Bee Analytics visade Hallandstrafikens ledning vilka möjligheter och tidsvinster Business Intelligence kan erbjuda var ledningen inte sen med att besluta om ett införande av en anpassad BI-applikation.

Införandeprojektet startade under hösten 2020 och en pilotlösning fanns på plats hos Hallandstrafiken i januari 2021. Precio Fishbone har hjälpt Bee Analytics att utveckla applikationen och att anpassa den efter bland annat Hallandstrafikens behov och önskemål.

– Precio Fishbones utvecklingsteam gör ett fantastiskt arbete! De har varit med oss ända från starten av bolaget och utvecklingen av vår BI-plattform. Vi vände oss till Precio Fishbone då vi visste att de har hög kompetens och bred erfarenhet av att utveckla Business Intelligence-lösningar. Vårt samarbete löper väldigt smidigt och leder till framgångsrika resultat, konstaterar Henrik Modig, vd och delägare i Bee Analytics.

BI-applikationen kallas Public Transport Authority Application, PTA, då den är framtagen för framförallt huvudmän och trafikföretag inom kollektivtrafikbranschen. Men den fungerar lika bra för andra företag inom transportsektorn, som exempelvis flygbolag och regionala buss- och tågbolag.

– BI-applikationen ger våra kunder möjlighet att optimera varje linje och tur utifrån datadrivna och faktabaserade insikter. För en huvudman som Hallandstrafiken går det ut på att maximera antalet resenärer på varje buss och tåg utifrån krav på tillgänglighet och bekvämlighet. Därmed minskar kostnaderna samtidigt som miljön och klimatet gynnas, poängterar Henrik Modig.

– Vår vision är att erbjuda Hallänningarna världens bästa kollektivtrafik. För att nå visionen och fylla turerna optimalt behöver vi bland annat förbättra vår punktlighet, pålitlighet, kundkommunikation och linjedragning för att göra kollektivresan mer attraktiv. Med Bee Analytics lösning kan vi när som helst se exakt hur samtliga linjer, turer och trafikföretag presterar. Till exempel ser vi punktligheten i procent för alla linjer och operatörer under valt tidsintervall, förklarar Martin och tillägger:

– De linjer och turer som underpresterar flaggas i en viss färg beroende på om det förekommer mycket förseningar, inställda turer eller för tidiga ankomster. På detta sätt hittar vi lätt flaskhalsar, felaktigt beräknade turer eller andra problem som behöver analyseras djupare och åtgärdas. Jag använder lösningen främst för att kontinuerligt trimma våra tidtabeller för ökad punktlighet och så att de bättre speglar linjesträckningen, efterfrågan, vår kapacitet och annat som påverkar produktionen. Det går betydligt snabbare för mig idag att identifiera och justera tidtabeller som inte presterar optimalt.

Bättre kundservice och förbättringsarbete

Den molnbaserade BI-applikationen är till största del utvecklad med Microsoft Azure och Power BI och hämtar tiotusentals datapunkter kontinuerligt från ett tiotal källor. Till exempel hämtas data om planerad och producerad trafik vart 5:e minut från bland annat databasen Trafiklab. Dataunderlaget är mycket detaljerat och innehåller bland annat information om varje linjesträckning samt planerad och genomförd hastighet och körtid mellan hållplatserna för varje genomförd tur.

Med hjälp av färdiga rapportmodeller och diagram kan användarna identifiera avvikelser i översiktsvyer och sedan borra sig nedåt i datamängderna med förkonfigurerade filter för att utreda orsakerna. Om det t.ex. flaggas i översiktsvyn att det ofta förekommer förseningar på en viss linje kan Martin och hans kollegor enkelt filtrera fram vilka turer och delsträckor det rör sig om. Detta ger dem väldigt precisa underlag att arbeta utifrån och att diskutera med berörda trafikföretag om hur problemen kan åtgärdas.

– Det har blivit avsevärt enklare att ringa in exakt var och när flaskhalsar uppstår i produktionen som leder till förseningar eller inställda turer. Det är också lättare att se om det finns överkapacitet eller alltför väl tilltagna körtider som leder till ineffektiv produktion och för tidiga ankomster. Vi kunde förstås få fram den här informationen förut, men eftersom det tog så mycket tid att sammanställa hade vi inte alltid tillgång till rätt beslutsunderlag. Nu kan vi enkelt hålla oss uppdaterade i alla situationer. Det skapar också samsyn och underlättar våra diskussioner med trafikföretagen när vi nu kan referera till fakta istället för antaganden om problem och förbättringsområden, poängterar Martin.

Skärmdump_Hallandstrafikens_BI-lösning.jpg

Bild: Översiktsvy av ett trafikföretags (operatör) punktlighet, förseningar och inställda turer under ett år.

Martin berättar att han idag också kan svara på kunders och resenärers frågor och klagomål mycket snabbare än tidigare. De vanligaste klagomålen är att en viss linje eller tur ”alltid är försenad” eller ”ofta är inställd”. Tidigare behövde Martin och hans kollegor manuellt ta fram all produktionshistorik om den specifika turen och sedan analysera avvikelserna. Det kunde ta en hel arbetsdag. Nu tar det någon minut.

– Förutom att detta leder till avsevärt snabbare och bättre kundservice så spar det oss massor av tid och vi kan därför ge många fler resenärer välgrundade svar samtidigt som det frigjort tid till andra arbetsuppgifter.

Oändliga möjligheter att modernisera kollektivtrafiken

Applikationen samlar också in NKI-data från bransch- och kundundersökningar, försäljningsstatistik med mera och sammanställer detta i lättlästa rapporter. Med ständigt uppdaterade nyckeltal och diagram över produktion, försäljning, efterfrågan och kundnöjdhet har Hallandstrafiken alltid tillgång till en tydlig och korrekt helhetsbild av verksamhetens prestationer. Detta gör det lättare att kontinuerligt förbättra och modernisera verksamheten och erbjudandet till medborgarna så att fler väljer att resa kollektivt.

– Det finns oändliga möjligheter att kombinera och analysera trafik- och verksamhetsdata för att upptäcka nya mönster, brister och förbättringspotentialer. Bee Analytics BI-applikation kan kopplas till fler datakällor och vidareutvecklas med nya algoritmer och AI för att utvinna mer kunskap och en bättre förståelse för hur kollektivtrafiken kan moderniseras. För oss utvecklare är det väldigt roligt att få arbeta med en lösning som leder till stor miljö- och samhällsnytta, säger Clinton McCabe, Chef för Data & Analys på Precio Fishbone.