Support och förvaltning

Med vår djupa erfarenhet inom support och förvaltning kombinerat med förståelse för dina behov, levererar vi effektiva och pålitliga lösningar. Vi skapar en stabil grund för din verksamhet och säkerställer att din teknologi fungerar smidigt, vilket låter dig rikta in dig på tillväxt och framgång.

Vi erbjuder support och förvaltning till alla våra kunder. Förvaltning av applikationer är en central del i vårt erbjudande och en absolut framgångsfaktor för dig som kund, att på bästa sätt ta hand om, vidareutveckla och över tid, anpassa och trimma de applikationer och lösningar som ni investerat tid och pengar i.

Engagemang, långsiktighet och stabilitet 

Precio Fishbones ambition i kunduppdrag är att etablera långsiktiga relationer som skapar värde för båda partner. Det ska vara ditt val som kund att fortsätta samarbetet även efter en slutförd leverans

Det innebär att vi ska utföra våra uppdrag med ett engagemang och en närvaro som sträcker sig långt längre än en traditionell kund- och leverantörsrelation.

Vi har lyckats väl i denna ambition och vi har idag löpande support och förvaltningsuppdrag med en absolut majoritet av våra kunder.

Vi skapar arbetsro

Tillsammans med er kommer vi överens om hur det bästa förvaltningsupplägget är för just er – detta utifrån era förutsättningar, ekonomiska ramar och faktiska behov.

Önskar ni en proaktiv förvaltning, mer traditionell förvaltning eller har ni endast behov av tillgång till support? Upplägget bestämmer vi tillsammans med er och vi tillhandahåller en majoritet förvaltnings- och supporttjänster från alla våra lokala kontor.  

Ni får tillgång till all vår kompetens

Våra förvaltnings- och supporttjänster är tillgängliga från alla våra lokala kontor. Vi erbjuder er garanterad tillgång till kompetens, anpassningar och vidareutveckling så att system och behov kan gå i takt med gällande förutsättningar, processer och arbetssätt.

Vi arbetar enligt de processer och modeller som är standard i branschen, så som ITIL och PM3.

Kontakta oss

Kontakta oss för att prata om vilket upplägg som skulle passa dig och din organisation bäst.