Styrelsen

Patrik Salén

Chairman of the Board

Född: 1965

Ledamot sedan: 2014

Egen företagare genom Finix AB/Pa de Kaphoe AB

Övriga styrelseuppdrag:

 • Hyper Island AB
 • Mowic AB

Utbildning: MBA

Beroendeförhållande enligt bolagsstyrningskoden: Oberoende

Aktieinnehav i bolaget: 606 000 B-aktier

Katarina Åkerman

Board member

Född: 1963

Ledamot sedan: 2015

Chef Strategi och utveckling på Mälarenergi

Övriga styrelseuppdrag:

 • Inga

Utbildning: Civilekonom

Beroendeförhållande enligt bolagsstyrningskoden: Oberoende

Aktieinnehav i bolaget: 8 200 B-aktier

Per Adolfsson

Board Member

Född: 1960

Ledamot sedan: 2022

Civilingenjör

Övriga styrelseuppdrag:

 • Datema AB
 • Avensia AB
 • Under inval i ytterligare en styrelse

Utbildning: 

 • Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan
 • Worcester Polytechnic Institute (WPI) i Massachusetts, USA

Beroendeförhållande enligt bolagsstyrningskoden: Oberoende

Aktieinnehav i bolaget: Inget

Stina Treven

Board Member

Född: 1967

Ledamot sedan: 2021

Senior rådgivare som Partner på Good Accelerator

Övriga styrelseuppdrag:

 • Agricam Proaktiv
 • Scandinavian NORR Publishing AB 
 • Styrelseordförande i iSolve

Utbildning:

 • Diplomerad Professionellt styrelsearbete via Michael Berglund
 • Certified Digital Transformation Enabler via DigJourney
 • Graduated Coach via LeapFrog
 • INSEAD Fontainebleau France: Advanced Industrial Marketing Strategy
 • MSc. Industriell ekonomi från Linköpings Tekniska Högskolan

Beroendeförhållande enligt bolagsstyrningskoden: Oberoende

Aktieinnehav i bolaget: Inget aktieinnehav

Ledning

Christer Johansson

CEO

+46 730788040Skicka e-post

Björn Bemgård

Marketing Director

+46 706 03 19 34 Skicka e-post