EVF

En effektiv resenärsersättnings-
hantering

– EVF Innebär en smidigare och mer effektiv hantering av resenärers ersättning vid försenade och inställda tåg.
Med vår senaste produkt, får tågoperatörer nu tillgång till en skräddarsydd lösning

Så fungerar EVF – Ersättning vid försening

EVF-lösningen integreras sömlöst med TOPdesk Ärendehanteringssystem. Resenärer ansöker om ersättning via webbformulär på er sida, vilket automatiskt skapar ett ärende i TOPdesk.

Systemet ombesörjer automatiserade processer, inklusive att bedöma anspråkets giltighet enligt lagrum och kontrollerar kravet mot information från Trafikverkets öppna API för trafikdata.

EVF-lösningen möjliggör sökande av rätt avgångs- och ankomststationer direkt i formuläret och tillåter kontroller mot externa biljett- och produktionssystem utan manuell inblandning.

Efter avslutade kontroller och avstämningar fälls beslut om godkännande eller avslag automatiskt.

Skapa kundlojalitet med smidig ersättningshantering för dina resenärer

En smidig process för ersättning stärker relationen med resenärer och visar att du tar ansvar för deras upplevelse. Det ökar lojaliteten, minskar konflikter och säkerställer att du följer lagar och förordningar. Vår lösning gör det enkelt att hantera stora volymer utan att överbelasta personalen. Kontakta oss för att effektivisera din ersättningsprocess och förbättra kundrelationerna!

Automatiserar ersättningsprocessen

Vår avancerade teknologi automatiserar ersättningsprocessen för dina resenärer, vilket säkerställer snabbhet och rättvisa i varje utbetalning. EVF tar dessutom bort den tunga manuella hanteringen, vilket frigör värdefull tid och resurser åt ditt företag.

Genom att erbjuda en smidig och effektiv ersättningsprocess stärker vi förtroendet hos dina resenärer och bygger en långsiktig lojalitet. Vi anpassar kommunikationen för att leverera exakt information och erbjudanden som matchar varje resenärs individuella behov och preferenser.

Rapporter ger värdefulla insikter

Rapportering och analys är en integrerad del av vår lösning. Ni kan enkelt generera detaljerade rapporter och analysera data relaterad till ersättningskrav. Detta ger er värdefulla insikter för att fatta välgrundade beslut och kontinuerligt förbättra era processer över tid.

Vanliga frågor

Mälartågen har genom den här lösningen minskat handläggningstiden från några veckor till några dagar. Och 25-30 % av alla ärenden hanteras nu utan manuell inblandning. 

Lösningen är integrerad med Trafikverkets öppna API för trafikinformation. Vilket innebär att den sökande resenären enkelt väljer rätt avgångs- och ankomststationer i formuläret. 

När formuläret är korrekt ifyllt och den sökande skickar iväg det startas en mängd processer där systemet bland annat kontrollerar om anspråket är befogat. Och under vilket lagrum det ska bedömas. Beroende på sträckan och förseningstiden behandlas det under lagen om Kollektivtrafikresenärers rättigheter (2015:953) eller Tågpassagerarförändringen (EG-förordningen nr (EU) 2021/782. Kontroller görs mot olika externa biljett- och produktionssystem för att verifiera biljetternas giltighet och att den eller de turer kunden begär ersättning för verkligen varit inställda eller försenade och hur länge. När alla kontroller och avstämningar är klara tas beslut om godkännande eller avslag.

Den sökande bör också registrera ett konto på Swedbanks Utbetalningssystem (SUS) för att få ersättningen snabbt och säkert. 

Ja, jag vill veta mer!

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast möjligt.