Arbeta smartare
med Teams

Behöver du hjälp att komma igång med företagets Teams-implementation?
Vi hjälper dig att skapa en god grundstruktur och att addera funktionalitet
och nivå på experthjälp, utifrån era behov.
Hyr en Digital Workplace-expert redan idag!

Vad är Teams?

Microsoft Teams är en programvara för samarbete som hjälper ditt team att organisera sig, samarbeta och kommunicera. Teams kan användas som en digital portal till de appar, verktyg och grupper just du behöver i ditt arbete.

Du kan nå Teams och dess innehåll via webbläsaren, via en skrivbordsapplikation, och via en mobil-app. I Teams kan du kommunicera och samarbeta med kollegor internt, men även bjuda in och arbeta tillsammans med kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Nå framgång med Teams

Teams first - integrera intranätet i Teams

Integrera intranätet i Teams. Med denna lösning lyfter du in hela intranätet i Teams. Du får en samlad yta för kommunikation och samarbete, och på köpet blir intranätet tillgängligt i Teams mobilapp.

Kontakta oss

Skapa appar i Teams

Med appar kan du göra mer i Teams. Tänk på vilka verktyg, dokument och instrumentpaneler som din organisation behöver. Många av dem kan läggas till i Teams och vi hjälper dig att få det gjort.

Kontakta oss

Hyr en Digital Workplace-expert

Behöver du hjälp att komma igång med företagets Teams-implementation, support och användarstöd, eller löpande förvaltning? Vi hjälper dig att skapa en god grundstruktur och att addera funktionalitet, och nivå på experthjälp, utifrån era behov. Hyr en Digital Workplace-expert redan idag!

Kontakta oss

Utbildning

För att få hela organisationen att använda Teams är det bra att ge användarna möjlighet till utbildning och inspiration. Användarstöd kan erbjudas som lärarledda utbildningar, korta inspirationspass och inspelade kortfilmer som visar funktioner i Teams.

 

Kontakta oss

Möjligheter med Teams

Smarta funktioner

I Teams kan du chatta, ringa röst- och videosamtal, boka och ansluta till digitala möten. Inne i de digitala mötena finns en rad smarta funktioner för att hålla effektiva möten, men även funktioner för workshops och grupparbeten.

Samarbeta i Team

För att samarbeta kan ni enkelt skapa en ny grupp (team). Grupperna kan vara baserade på organisation, funktion, process, projekt eller mindre grupper. Till varje Team kan ni koppla flera olika verktyg (appar) för arbetsgrupper.

Strukturera undergrupper i kanaler

Inne i ett Team arbetar man i kanaler som möjliggör öppenhet och transparens. Kanalen Allmänt är till för alla i teamet. Har ni undergrupper i teamet kan ni enkelt skapa fler kanaler för dessa. I en kanal har ni som arbetsgrupp möjlighet att bygga er egen portal till allt ni som grupp arbetar med. Där kan ni ansluta just de verktyg (appar) som gruppen har behov av.

Bygg kanalen som en portal för gruppen

I en kanal finns många möjligheter för er som grupp. Ni kan kommunicera via chattfunktionen, lagra gemensamma filer, strukturera filer, arbeta i en gemensam anteckningsbok, planera gruppens aktiviteter och uppgifter, för att därefter kunna följa upp dem på ett smidigt sätt. Det är också möjligt att skapa och ansluta företagsspecifika appar.

Så här kommer du igång med Teams i din organisation

Skapa en god grundstruktur. Börja i liten skala och addera funktionalitet över tid.

Hur ska man tänka? Exempel på strategiska vägval:

  • Hur vill vi arbeta med Teams i vår organisation? Ska grupperingar baseras på organisation, processer, funktioner, projekt eller andra arbetsgrupper?
  • Viken typ av data ska vi lagra i Teams och var ska övrig data lagras?
  • Hur vill vi flytta in data i Teams, manuellt eller tekniskt?
  • Vill vi lyfta fram viktiga system eller webbsidor som appar i Teams för att förenkla för medarbetare?

Lär dig mer

Våra projekt

Vad våra kunder säger

Vill bara tacka för en suverän utbildningsinsats! Ni har på fyra utbildningstillfällen denna vecka nått ut till ca 60 personer och på ett föredömligt sätt genomfört Teams-utbildning i ett bra tempo med bra innehåll och nivå, tydligt och väl strukturerat, jag som beställare är helt enkelt supernöjd.

Ann-Sofie Wåhlin, IT-chef

Returpack/Pantamera

Kontakta oss

Kontakta oss för att få veta mer om införande och förvaltning av smarta tillämpningar inom den digitala arbetsplatsen.