Microsoft Teams – för samarbete i världsklass

Microsoft Teams tar kommunikation och digitalt samarbete till en ny nivå.
Teams är en dynamisk plattform som stöttar verksamheten
– oavsett om det gäller möten, dokumenthantering eller chatt.

Kontakta oss

Vad är Microsoft Teams?

Microsoft Teams är motorn för smidigt och effektivt arbete. Teams skapar en central plats för samarbete och kommunikation. Som en mångsidig plattform integrerad med Microsoft 365 möjliggör Teams sömlös tillgång till dokument, samarbetsverktyg och information.

Med kraftfulla funktioner och anpassningsbara arbetsflöden blir Microsoft Teams det självklara navet för er dagliga verksamhet. En modern lösning för en dynamisk och produktiv arbetsstyrka.

Varför välja Microsoft Teams?

Effektiv kommunikation

Direkt chatt och samtal möjliggör omedelbar och sömlös interaktion.

Genom konversationer och dialoger, samt tillgång till ett integrerat intranät skapas en transparent arbetsmiljö där viktig information delas snabbt och effektivt.

Samarbete i realtid

Teams möjliggör att flera användare kan redigera filer samtidigt, vilket främjar snabbt och effektivt samarbete.

Detta tillsammans med kraftfulla verktyg för samtal och dialog gör Microsoft Teams till en samarbetsplattform i världsklass.

Moderna arbetssätt

Plattformen ger möjlighet till gemensam dokumenthantering på en central plats, vilket underlättar överskådlighet och samordning.

Säker lagring i molnet garanterar smidig åtkomst, och den enkla tillgången till Microsoft 365 appar och integrerade projektverktyg effektiviserar arbetet.

Framgångsfaktorer

För att hålla jämna steg i en digital värld är det avgörande för organisationer att ha en välorganiserad och effektiv kommunikationsplattform. Microsoft Teams erbjuder just en sådan lösning.

Det är dock inte så enkelt som att bara aktivera Teams och så löser sig alla problem. Baserat på vår erfarenhet finns det ett antal faktorer som särskiljer organisationer som snabbt får stor nytta av Microsoft Teams från organisationer som kämpar i motvind.

Enkel och behovsanpassad Teams-struktur

Skapa en tydlig struktur för dina Team som är enkel att navigera och anpassad efter era specifika behov. Genom att tydligt definiera var dokument och information ska placeras, underlättar ni inte bara kommunikationen utan säkerställer också snabb åtkomst till nödvändig information för alla teammedlemmar.

Processer och riktlinjer

Livscykeln för varje Team är viktig för att få en tydlig och relevant Teams-miljö. Genom att implementera riktlinjer och processer för skapande, hantering och arkivering av Team, skapar ni struktur och ordning. Det inkluderar beslut om vem som får skapa team, fastställande av arkiveringsrutiner, och en process för användning av mallar.

Stöd för användare

Kommunicera klara och regelbundet uppdaterade riktlinjer till användarna om hur Teams bör användas i er organisation. Denna vägledning hjälper användare att effektivt utnyttja Teams och håller dem informerade om bästa praxis. Genom att anpassa riktlinjerna till förändrade behov och Teams-uppdateringar skapar ni en miljö som främjar ökad produktivitet och effektivt samarbete.

Uppföljning och kontinuerlig förbättring

Regelbundna översyner av Teams-strukturen och dess livscykel är viktig för att bibehålla kontrollen och effektiviteten. Genom regelbunden uppföljning och justering säkerställer ni en optimal, städad, arbetsmiljö. Detta skapar inte bara långsiktig framgång utan möjliggör också förbättringar och anpassningar i takt med förändrade krav och arbetssätt.

Vi hjälper er att lyckas

Genom en detaljerad nulägesanalys, visionsskapande och strategisk planering hjälper vi er att komma vidare, oavsett om ni precis ska införa Microsoft Teams eller redan är vana Teams-användare.

Med vårt stöd kan ni säkerställa att ni utnyttjar Teams smart och på ett sätt som stöttar era affärsbehov.

Nulägesanalys

I workshop-form görs en detaljerad granskning av ert nuläge för att hitta utmaningar och behov. Vi identifierar vilka faktorer som är viktigast för att förbättra er arbetsdag och livet med Teams över tid.

Vision och mål

Under workshoppen definierar vi tillsammans er vision för hur Teams kan stödja era affärsbehov och sätter konkreta mål för att uppnå denna vision.

Strategisk planering

Vi skapar en handlingsplan som visar hur ni kan optimera användningen av Teams för att uppfylla era affärsmål och förbättra samarbetet inom organisationen.

Handlingsplanen innehåller aktiviteter så som workshops och stöd för att implementera nya strategier och arbetsflöden. Vid behov identifierar vi tekniska anpassningar som kan öka er effektivitet och er säkerhetsstatus.

Vi erbjuder såklart även skräddarsydda utbildningar för att öka era anställdas kompetens i Teams.

 

Vill bara tacka för en suverän utbildningsinsats! Ni har på fyra utbildningstillfällen denna vecka nått ut till ca 60 personer och på ett föredömligt sätt genomfört Teams-utbildning i ett bra tempo med bra innehåll och nivå, tydligt och väl strukturerat, jag som beställare är helt enkelt supernöjd.

Ann-Sofie Wåhlin, IT-chef

Returpack/Pantamera

Kontakta oss

Kontakta oss för att få veta mer om införande och förvaltning av smarta tillämpningar inom den digitala arbetsplatsen.