Innovativa och Skalbara Applikationer
Din väg till digital framgång

Vår skicklighet inom skräddarsydda utvecklingslösningar skapar unika digitala möjligheter för din verksamhet. Vi kombinerar djup expertis med detaljerad förståelse för dina behov för att skapa innovativa och skalbara applikationer. Med vår expertis tar vi din verksamhet till nästa nivå.

Vi gör det komplexa enkelt 

Många verksamheter har behov av lösningar som på ett detaljerat och precist sätt adresserar unika behov och affärskrav. Med lång erfarenhet av kundnära lösningar driven av vår egen produktutveckling är Precio Fishbone ett spetsbolag inom utveckling av lösningar på office 365 och Azure.  

Ingenjörsmässighet och teknisk spets  

Med en bas i Microsofts utvecklingsplattform och vår spetskompetens kan vi skapa just den specifika lösning som efterfrågas. Våra medarbetare arbetar mer än gärna med den senaste tekniken samtidigt som de bemästrar äldre plattformar och verktyg. I en värld där fokus allt mer hamnar på klient- och användargränssnitt tycker vi att det fortfarande är viktigt att ha spetskunskap om databaser och backend.

Vårt arbetssätt

Vi vill utmana och hjälpa våra kunder framåt i deras digitala utveckling. Vi arbetar med agila metoder och devops i våra kundprojekt och vår produktutveckling.

Att dela med oss av våra erfarenheter av lyckade utvecklingsprojekt samt vad som kan driva kostnader är en självklarhet. Vi kommer gärna över till er och berättar mer. 

Kvinna visar hur Precio Fishbone arbetar

MVP – Minimum Viable Product 

För att minimera insatsen i tid och budget för våra kunder arbetar vi ofta med utvecklingsmetoden MVP. Detta är ett framgångsrikt sätt att angripa nyutveckling av system och applikationer. Tanken är att reducera kraven för att skapa en körbar applikation.

MVP gör att du löpande kan testa applikationen och göra vägval beroende på utfall. 

Vår projektleverans

Vi arbetar med två primära leveransformer i projekt: 

 • Utvecklingsprojekt där vi levererar applikationer enligt uppsatta krav från er eller där vi tillsammans driver förstudie och kravarbete.
 • Agila team där ni som kund leder arbetet gällande utveckling och förvaltning av en applikation och vi står för kompetensförsörjningen till teamet. Något som blivit en allt vanligare arbetsform.  
   
  Vårt erbjudande bygger på att erbjuda en innovativ och kostnadseffektiv utveckling. Ibland räcker dock inte budgeten till för all funktionalitet eller någon del av applikationen måste prioriteras bort. För att ytterligare hålla ner kostnaden erbjuder vi mixade team med våra svenska resurser och vårt utvecklingscenter ”off-shore”.  
   
  Vi erbjuder förvaltning och vidareutveckling av de applikationer vi bygger, samt erbjuder även förvaltning av befintliga applikationer. En strukturerad och proaktiv förvaltning ger ett mervärde för er som kund. 
Kvinnlig konsult sitter på ett möte och lyssnar

Säker utveckling 

Vi förstår vikten av säkerhet i vår utveckling samt dagens krav på informationssäkerhet. Vi är därför certifierade enligt ISO 27001 informationssäkerhet och arbetar enligt riktlinjer för OWASP säker utveckling samt Privacy by design, vilket innebär att systemen redan i designfasen skapas med integritet i fokus. 

När du arbetar med oss kan du känna dig trygg med att diskutera säkerhetsaspekter gällande ditt system/applikation. 

Våra kompetenser

Precio Fishbone erbjuder en komplett palett av kompetenser

 • Verksamhetsnära utrednings-, krav- och analystjänster  
 • Arkitekturkompetens inom mjukvaruutveckling 
 • Projektledning, såväl administrativ som teknisk 
 • Agila coacher och DevOps-kompetens 
 • Spetskompetens inom Office 365 och Azure 

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast möjligt.