10 Tips för en lyckad implementering av Viva Goals

I detta whitepaper delar vi med oss av våra erfarenheter kring vad som ger ett lyckat införande av Viva Goals.

I en värld med allt högre konkurrens är det avgörande för organisationer att inte bara ha tydliga mål utan även att kunna styra verksamheten på ett effektivt sätt för att nå dessa mål. Genom att implementera en tydlig och strukturerad målstyrningsprocess kan företag skapa fokus, engagemang och nå bättre resultat.

Viva Goals använder OKR-ramverket (Objectives and Key Results) och är en stor hjälp när det kommer till att implementera och driva en effektiv målstyrningsprocess i organisationen. Ett lyckat införande är dock inte enbart beroende av verktyg och teknik. För ett lyckat införande krävs att anställda förändrar sitt arbetssätt, vilket kan vara utmanande.

Här delar vi med oss av tio bra erfarenhetsbaserade tips som underlättar införandet av Viva Goals i er organisation!