Målstyrning på nästa nivå med Viva Goals och OKR-processen

I detta dokument utforskar vi OKR-processen och hur man kan driva OKR och Viva Goals mer effektivt.

I en värld med allt högre konkurrens är det avgörande för organisationer att inte bara ha tydliga mål utan även att kunna styra verksamheten på ett effektivt sätt för att nå dessa mål. Genom att implementera en tydlig och strukturerad målstyrningsprocess kan företag skapa fokus, engagemang och nå bättre resultat.

Viva Goals använder OKR-ramverket (Objectives and Key Results) och är en stor hjälp när det kommer till att implementera och driva en effektiv målstyrningsprocess i organisationen. Viva Goals är en del av Microsofts plattform Viva som främjar anställdas välbefinnande och produktivitet.

Genom Viva Goals kan team arbeta mot gemensamma mål och företagsstrategin förverkligas. Viva Goals bygger på OKR (Objectives and Key Results), ett etablerat ramverk för målstyrning som används av stora företag världen över. Genom att tillämpa OKRmetodiken engageras medarbetarna och framstegen mäts effektivt.