Video

Upptäck fördelarna med Microsoft Viva Goals

Målstyrning är avgörande för en framgångsrik verksamhet. Det ger tydlig riktning, optimal resursfördelning och mätbara resultat. Dessutom underlättar det effektiv kommunikation och samarbete samt ger flexibilitet och snabb anpassning till förändrade omständigheter. Ramverket OKR (Objectives och Key Results), erbjuder en strukturerad och flexibel metod för målstyrning. Objectives definierar övergripande mål medan Key Results ger mätbara resultatindikatorer för att bedöma framstegen mot målen. Viva Goals är en användarvänlig plattform som hjälper till att implementera och driva en effektiv målstyrningsprocess. Det erbjuder enkel hantering av mål, koppling till nyckelresultat och projekt, automatisk statusuppdatering och mätning, möjlighet till manuella statusuppdateringar och integration med verktyg som Planner och Power BI. Genom att använda OKR och Viva Goals kan organisationer skapa fokus, engagemang och en tydlig koppling mellan individuella insatser och organisatorisk framgång. Det underlättar styrningen av verksamheten och gör att organisationen effektivt hanterar utmaningar i en föränderlig omgivning.

Microsoft 365