Nyheter i Viva Goals

Viva Goals uppdateras gradvis för att göra det lättare och effektivare för er verksamhet att arbeta efter era målsättningar i Microsoft 365. I denna bloggpost tittar vi på några nya funktioner som har kommit eller kommer inom snar framtid.

 

Team Broadcasts 

"Goal Broadcasts" i Viva Goals, hjälper till med en effektiv arbetsmiljö där alla har insyn i målen och där det är enkelt att hålla sig uppdaterad om den senaste utvecklingen. Här kan till exempel en teamansvarig dela information gällande prioriterade OKR och hjälpa till att sätta saker i perspektiv. Exempelvis kan man förmedla hur man ska arbeta vidare med specifika mål framöver. Detta kan komma att stärka samarbetet, öka produktiviteten och hjälpa er att nå målen på ett smidigare sätt. 
 
Delningen görs via Viva Goals:

dela status.png
 
Och tas sedan emot i Outlook: 

Outlook.png
 
Senare under 2023 kommer Microsoft Copilot kunna hjälpa till att skapa dessa sammanfattningar.

Uppdaterat aktivitetsflöde

Med det nya aktivitetsflödet får alla användare, inklusive de som inte äger mål, en tydlig översikt över framstegen för deras mest relevanta mål. Användare kan interagera med uppdateringar och ställa fördjupande frågor för att driva sina OKR framåt. 

aktivitetsflöde.png

 

Viva Goals och OKR i profilkorten i Microsoft 365 

Denna uppdatering möjliggör för användare att enkelt se mål och hur olika delar av organisationen samverkar, direkt i profilkortet för personer i Outlook. Detta innebär att synligheten kring målen utökas och omfattar hela organisationen. 

profilkort.png

Med den nya funktion får användarna en bättre översikt över organisationens uppbyggnad och mål. Denna ökade synlighet främjar starkare sammanhang och medvetenhet kring målen, vilket i sin tur stärker samarbete och riktat arbete för att nå organisationens övergripande framgång. 

Lanseras i slutet på september. 

Nya möjligheter till överblick med ny ”Alignment chart view”  

Att förstå hur OKR hör ihop från kontor -> Avdelning -> Team -> Individ är inte alltid det lättaste. Denna nya vy hjälper till att få en överblick över vad dina och andras arbete leder till med enkel expanderbar, rullningsbar och zoombar vy. 

alignment-chart.png

 

Dela OKR med PowerPoint 

Viva Goals gör det nu möjligt att exportera era målsättningar till PowerPoint-presentationer. Detta är passande om man vill presentera en översikt över ens OKR under ett möte.

export-to-ppt.png

 

Slutsats 

Med nya smarta funktioner som "Goal Broadcasts", utökad synlighet i Outlooks profilkort och smidiga rapporter i PowerPoint blir det enklare att samarbeta, hålla sig informerad och följa framstegen. Med Viva Goals stärker vi vårt fokus på att arbeta tillsammans, samordna ansträngningar och nå våra mål på ett smidigare och mer effektivt sätt. 

Jesper Håård

Jesper is a Microsoft 365 Productivity Specialist with a focus on Viva Goals and Teams. He has vast experience in helping customers successfully adopt new ways of working

Skicka e-post