Ökad kunskap och kompetens med Viva Learning

Viva Learning är ett nav för inlärning och kompetensutveckling inom Microsoft Teams som integrerar lärande i vardagen.

Utforska Viva Learning och upptäck hur det kan förbättra lärande och utveckling inom ert företag.

 

Kontakta oss

Vad är Viva Learning?

Viva Learning är en del av Microsoft 365 och Microsoft Viva. Plattformen är utformad för att underlätta för anställda att upptäcka, dela, rekommendera och lära sig från kurser och inlärningspaket som tillhandahålls av både er organisation och olika partners.

Viva Learning bidrar till att skapa en kultur av lärande genom stärkt tidsstyrning och coachning, vilket gör det lättare för anställda att integrera lärande i sitt arbetsflöde utan att lämna Microsoft Teams.

Viva Learning

Vad erbjuder Viva Learning?

Upptäck och dela kunskap

I Viva Learning kan medarbetare upptäcka och dela kurser och utbildningsmaterial från en mängd olika källor. Plattformen samlar innehåll från erkända utbildningsplattformar som LinkedIn Learning, Microsoft Learn och andra tredjepartsleverantörer, tillsammans med internt skapat utbildningsmaterial och kurser.

Detta diversifierade bibliotek säkerställer att medarbetare har tillgång till relevant och högkvalitativt innehåll som passar deras individuella behov och intressen.

Ökad kompetens

Genom att använda Viva Learning kan medarbetare utveckla sina färdigheter och sin karriär. Plattformen stödjer kontinuerlig utveckling och tillhandahåller verktyg för att sina spåra framsteg och uppnådda milstolpar i lärandet.

Anpassat lärande

Viva Learning möjliggör individanpassat lärande genom att tillhandahålla rekommendationer baserat på användarens roll, intressen och tidigare inlärningsaktiviteter. Detta individualiserade tillvägagångssätt säkerställer att varje medarbetares lärande är relevant och engagerande.

Dessutom erbjuder plattformen avancerade verktyg för att spåra och utvärdera lärandeprestanda, vilket hjälper både medarbetare och chefer att följa utvecklingen och identifiera områden för ytterligare förbättring.

Varför välja Microsoft Viva?

Det är viktigare än någonsin att hjälpa anställda balansera arbete och privatliv, få ner stressnivån och låta dem utvecklas. Med en EXP som Microsoft Viva får ni ett stort antal verktyg att använda för att lösa dessa utmaningar.

Den tighta integrationen med Microsoft 365 och Teams innebär att ni enkelt kommer åt verktygen i de programvaror ni redan använder dagligen. Integrationer med till exempel Outlook hjälper de anställda att skydda sin fritid.

Förbättra arbetsmiljön och samarbetet

Genom att använda Microsoft Viva skapas en arbetsmiljö där medarbetare trivs och samarbetar som en naturlig del av arbetsdagen. Det blir enklare att arbeta tillsammans, fokusera på gemensamma mål och de anställda känner sig mer engagerade i arbetet.

Stärk företagskulturen och välbefinnandet

Microsoft Viva stärker företagskultur genom att fokusera på medarbetarnas välbefinnande och engagemang. När anställda känner sig värdefulla och engagerade trivs de bättre på jobbet, vilket i sin tur skapar en positiv och produktiv arbetsmiljö.

Förbättra kommunikationen

Genom att implementera Microsoft Viva öppnas möjligheter att förbättra kommunikationen mellan medarbetare genom bland annat communities och riktade nyheter. Detta främjar samhörighet och leder till en starkare kultur.

Underlätta lärande och utveckling

Microsoft Viva ger anställda möjligheter att lära och utvecklas, både professionellt och personligt. Genom att erbjuda en plattform för kontinuerlig inlärning och kunskapsdelning skapar ni en miljö där medarbetarna kan växa och känna sig motiverade att ständigt förbättra sig själva och sina färdigheter.

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig och din organisation? Vänligen fyll i formuläret nedan med dina frågor, kommentarer eller önskemål, och vi kommer att återkomma till dig så snart som möjligt.