Viva Insights - För ett arbetsliv i balans

Maximera medarbetarnas potential genom att ge dem insikter kring sitt arbetssätt.
Ge dem verktyg att balansera sitt privat- och arbetsliv och använd data-drivna insikter för att främja både välmående och effektivitet i hela organisationen.

 

Kontakta oss

Vad är Viva Insights?

Viva Insights är en del av Microsoft Viva. Genom att dra nytta av Microsoft 365-plattformen fungerar Insights som en assistent som förbättra din dagliga arbetsrutin. Den ger inte bara praktiska verktyg för att öka produktiviteten utan ser också till att ert välmående står i centrum. Med funktioner som stöder en sund arbetsmiljö, ger Viva Engage ett nytt perspektiv på arbete där medarbetares hälsa och företagets framgång går hand i hand.

Viva Insights - Bild.png

Vad erbjuder Viva Insights?

Företagsledare

För företagsledare ger Viva Insights möjligheten att förstå och vägleda er organisations produktivitet och välmående. Ni får en övergripande bild av hur ert företag presterar och kan forma strategier som främjar produktivitet, välmående och en hållbar arbetslivsbalans.

Dessutom kan ni använda insikterna för att skapa en trivsam arbetskultur som uppmuntrar ert team att leverera på topp.

Chefer

Som chef ger Viva Insights dig verktygen för att förstå ditt team bättre. Det erbjuder insikter i hur ert team arbetar och hur ni tillsammans kan optimera arbetsflöden och prestation.

Du kan identifiera tecken på överbelastning och använda insikterna för att stödja ert team i att hitta en bra balans mellan välbefinnande och prestation. 

Medarbetare

Viva Insights hjälper dig att optimera din tid, göra smartare val och skapa utrymme för kreativitet. Det erbjuder verktyg för att öka produktivitet, främja ert mentala välmående och upprätthålla en hälsosam arbetslivsbalans. 

Funktioner så som att boka fokustid, skydda timmar då du inte jobbar och virtuell pendling guidar dig mot ett sundare arbetssätt.

Varför välja Microsoft Viva?

Det är viktigare än någonsin att hjälpa anställda balansera arbete och privatliv, få ner stressnivån och låta dem utvecklas. Med en EXP som Microsoft Viva får ni ett stort antal verktyg att använda för att lösa dessa utmaningar.

Den tighta integrationen med Microsoft 365 och Teams innebär att ni enkelt kommer åt verktygen i de programvaror ni redan använder dagligen. Integrationer med till exempel Outlook hjälper de anställda att skydda sin fritid.

Förbättra arbetsmiljön och samarbetet

Genom att använda Microsoft Viva skapas en arbetsmiljö där medarbetare trivs och samarbetar som en naturlig del av arbetsdagen. Det blir enklare att arbeta tillsammans, fokusera på gemensamma mål och de anställda känner sig mer engagerade i arbetet.

Stärk företagskulturen och välbefinnandet

Microsoft Viva stärker företagskultur genom att fokusera på medarbetarnas välbefinnande och engagemang. När anställda känner sig värdefulla och engagerade trivs de bättre på jobbet, vilket i sin tur skapar en positiv och produktiv arbetsmiljö.

Förbättra kommunikationen

Genom att implementera Microsoft Viva öppnas möjligheter att förbättra kommunikationen mellan medarbetare genom bland annat communities och riktade nyheter. Detta främjar samhörighet och leder till en starkare kultur.

Underlätta lärande och utveckling

Microsoft Viva ger anställda möjligheter att lära och utvecklas, både professionellt och personligt. Genom att erbjuda en plattform för kontinuerlig inlärning och kunskapsdelning skapar ni en miljö där medarbetarna kan växa och känna sig motiverade att ständigt förbättra sig själva och sina färdigheter.

Microsoft Viva Insights ersätter My Analytics

Viva Insights är en del av Microsoft Viva-uppsättningen kommer att ersätta den tidigare produkten MyAnalytics. Viva Insights kommer att fokuser ännu mer på den bredare kontexten av arbetsplatsens välbefinnande och användbarhet genom att ge insikter om arbetsmönster, stressnivåer och möjligheter till återhämtning.

MyAnalytics har handlat mer om detaljerade och personligt anpassade insikter för användare att förbättra sin produktivitet och tidsanvändning.

Använd Viva Insights med Outlook

Genom att använda Viva Insights tillsammans med Outlook kan användare få en mer djupgående förståelse för deras arbetsmönster och arbetsvanor, vilket i sin tur kan hjälpa dem att förbättra sin produktivitet och välmående.

Viva Insights kan till exempel erbjuda insikter om e-postaktivitet, såsom svarstider, antal mottagna och skickade meddelanden samt mönster kring e-postkommunikation och värdefulla insikter om mötesvanor, mötestider och förslag på hur man kan optimera mötesstrukturen för att göra dem mer effektiva.

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig och din organisation? Vänligen fyll i formuläret nedan med dina frågor, kommentarer eller önskemål, och vi kommer att återkomma till dig så snart som möjligt.