Driv interna informationskampanjer med Viva Amplify

Viva Amplify ger din organisations kommunikationsteam och ledare möjlighet att inte bara förmedla utan även förstärka sina budskap och engagera medarbetare, där de är.

 

Kontakta oss

Vad är Viva Amplify?

Viva Amplify fungerar som en centraliserad hubb där redaktörer skapar och hanterar informationskampanjer. Varje kampanj kan innehålla flera olika publikationer. 

Varje publikation publiceras i en eller flera kanaler såsom Teams, SharePoint och e-post för att informationen ska nå ut till alla anställda, på den plats som passar dem bäst.

Vivaamplify2.jpeg

Vad erbjuder Viva Amplify?

Kampanjer i flera kanaler

Med Viva Amplify är det enkelt att nå ut med ditt budskap. Skapa olika utskick och publicera dessa i olika kanaler så som nyheter i SharePoint, inlägg i Teams, e-postmeddelanden och även i Viva Engage.

Med bara ett par klick har du nått ut med ditt budskap, skräddarsytt till varje kanal och målgrupp.

Analys och insikter

Viva Amplify samlar statistik över hur ditt innehåll presterar från alla kanaler det har publicerats i. Det innebär att du får en samlad överblick över hur många som har tagit del av ditt budskap och interagerat med det, oavsett om det är via e-post eller Teamsmeddelanden.

Du får även insikter i hur ditt budskap togs emot och kan filtrera statistiken utifrån till exempel organisationsstruktur.

Publiceringprocesser

Godkännande kombinerat med schemalagd publicering ger dig full kontroll över ditt budskap.

Viva Amplify är starkt integrerat i Teams. Det märks inte minst när det kommer till godkännande av kampanjinnehåll. Du kan begära godkännande av ditt innehåll i Viva Amplify som mottagaren sedan godkänner direkt i Microsoft Teams.

Varför välja Microsoft Viva?

Det är viktigare än någonsin att hjälpa anställda balansera arbete och privatliv, få ner stressnivån och låta dem utvecklas. Med en EXP som Microsoft Viva får ni ett stort antal verktyg att använda för att lösa dessa utmaningar.

Den tighta integrationen med Microsoft 365 och Teams innebär att ni enkelt kommer åt verktygen i de programvaror ni redan använder dagligen. Integrationer med till exempel Outlook hjälper de anställda att skydda sin fritid.

Förbättra arbetsmiljön och samarbetet

Genom att använda Microsoft Viva skapas en arbetsmiljö där medarbetare trivs och samarbetar som en naturlig del av arbetsdagen. Det blir enklare att arbeta tillsammans, fokusera på gemensamma mål och de anställda känner sig mer engagerade i arbetet.

Stärk företagskulturen och välbefinnandet

Microsoft Viva stärker företagskultur genom att fokusera på medarbetarnas välbefinnande och engagemang. När anställda känner sig värdefulla och engagerade trivs de bättre på jobbet, vilket i sin tur skapar en positiv och produktiv arbetsmiljö.

Förbättra kommunikationen

Genom att implementera Microsoft Viva öppnas möjligheter att förbättra kommunikationen mellan medarbetare genom bland annat communities och riktade nyheter. Detta främjar samhörighet och leder till en starkare kultur.

Underlätta lärande och utveckling

Microsoft Viva ger anställda möjligheter att lära och utvecklas, både professionellt och personligt. Genom att erbjuda en plattform för kontinuerlig inlärning och kunskapsdelning skapar ni en miljö där medarbetarna kan växa och känna sig motiverade att ständigt förbättra sig själva och sina färdigheter.

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig och din organisation? Vänligen fyll i formuläret nedan med dina frågor, kommentarer eller önskemål, och vi kommer att återkomma till dig så snart som möjligt.