Ta pulsen på ditt team med Viva Pulse

Med fokus på smidig inhämtning av feedback, och enkel uppföljning över tid ger Viva Pulse dig verktygen för att ta temperaturen på ditt team och agera på förändringar.

 

Kontakta oss

Vad är Viva Pulse?

Precis som en medicinsk puls fungerar som en indikator på en individs hälsotillstånd, erbjuder Viva Pulse en snabb och effektiv inblick i ditt teams tillstånd. Genom att regelbundet skicka ut enkäter – på ett sätt som påminner om hjärtats regelbundna slag – fångar Viva Pulse kontinuerligt upp och analyserar de viktigaste åsikterna och känslorna inom ditt team.

Denna ständiga ström av feedback möjliggör för ledare att hålla sig uppdaterade och snabbt identifiera och reagera på eventuella förändringar eller behov som uppstår inom teamet. På detta sätt fungerar Viva Pulse som ett verktyg för att upprätthålla och förbättra det organisatoriska välbefinnandet, på samma sätt som en hälsosam puls är tecken på fysiskt välbefinnande.

pulse.jpeg

Vad erbjuder Viva Pulse?

Enkel insamling av feedback

Viva Pulse ger chefer och projektledare möjlighet att enkelt begära regelbunden, konfidentiell feedback.

Denna feedback hjälper dem att förstå sina teams behov och att vidta åtgärder. Feedbacken samlas in i form av korta undersökningar, direkt i Microsoft Teams.

Flexibla mallar

Med Viva Pulse kan chefer och projektledare begära ad-hoc feedback om ämnen för att bättre förstå sitt teams behov och hantera dessa i stunden.

Färdiga, forskningsvaliderade enkätmallar hjälper till att fokusera på viktiga ämnen som förändringshantering eller arbetsklimatet. Chefer och ledare kan anpassa mallarna för att möta deras unika behov.

Analys och rekommendationer

Viva Pulse tillhandahåller en ögonblicksbild av teamets känslor för att hjälpa chefer och projektledare att snabbt sätta in åtgärder vid behov.

Ledare kan enkelt se trender över tid och får rekommendationer om möjliga nästa steg baserade på feedbackresultatet.

Varför välja Microsoft Viva?

Det är viktigare än någonsin att hjälpa anställda balansera arbete och privatliv, få ner stressnivån och låta dem utvecklas. Med en EXP som Microsoft Viva får ni ett stort antal verktyg att använda för att lösa dessa utmaningar.

Den tighta integrationen med Microsoft 365 och Teams innebär att ni enkelt kommer åt verktygen i de programvaror ni redan använder dagligen. Integrationer med till exempel Outlook hjälper de anställda att skydda sin fritid.

Förbättra arbetsmiljön och samarbetet

Genom att använda Microsoft Viva skapas en arbetsmiljö där medarbetare trivs och samarbetar som en naturlig del av arbetsdagen. Det blir enklare att arbeta tillsammans, fokusera på gemensamma mål och de anställda känner sig mer engagerade i arbetet.

Stärk företagskulturen och välbefinnandet

Microsoft Viva stärker företagskultur genom att fokusera på medarbetarnas välbefinnande och engagemang. När anställda känner sig värdefulla och engagerade trivs de bättre på jobbet, vilket i sin tur skapar en positiv och produktiv arbetsmiljö.

Förbättra kommunikationen

Genom att implementera Microsoft Viva öppnas möjligheter att förbättra kommunikationen mellan medarbetare genom bland annat communities och riktade nyheter. Detta främjar samhörighet och leder till en starkare kultur.

Underlätta lärande och utveckling

Microsoft Viva ger anställda möjligheter att lära och utvecklas, både professionellt och personligt. Genom att erbjuda en plattform för kontinuerlig inlärning och kunskapsdelning skapar ni en miljö där medarbetarna kan växa och känna sig motiverade att ständigt förbättra sig själva och sina färdigheter.

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig och din organisation? Vänligen fyll i formuläret nedan med dina frågor, kommentarer eller önskemål, och vi kommer att återkomma till dig så snart som möjligt.