Viva Engage -
Sätt fart på konversationen

Viva Engage är en social plattform för ökat engagemang, samarbete och delaktighet inom organisationer.
Utforska Viva Engage och se hur det kan förbättra kulturen och sammanhållningen i ert företag.

 

Kontakta oss

Vad är Viva Engage?

Viva Engage är en del av Microsoft 365 och Microsoft Viva. Plattformen är utformad för att göra det enkelt att dela tankar, idéer eller uppdateringar inom organisation. Viva Engage erbjuder en rad funktioner som förenklar kommunikation och kunskapsdelning samtidigt som den ökar känslan av gemenskap och knyter anställda närmare ledare inom företaget.  

VivaEngage.png

Vad erbjuder Viva Engage?

Personligt flöde

Flödet i Viva Engage är platsen för att ta del av och skapa diskussioner, ställa frågor, dela tankar och idéer eller ge beröm till kollegor. Det är en plats för konversation, oavsett om det är jobbrelaterat eller av mer privat natur.

Precis som i andra sociala medier kan man välja att följa olika personer och "communities", vilket gör flödet personligt och anpassat efter just dina intressen. 

Communities

Som användare kan man ansluta sig till olika communities där man interagerar kring specifika ämnen. Finns det till exempel ett stort intresse kring AI kan man enkelt skapa en community där anställda kan diskutera, ställa frågor, dela tankar och idéer om just det ämnet. Alla som är intresserade av detta är välkommen att gå med och medverka samtidigt som experter inom området kan höja kunskapsnivån hos övriga deltagare.

Communities stöttar samhörighet och kunskapsdelning mellan medarbetare i olika delar av organisatione. 

Ledarskapshörnan

Med ledarskapshörnan knyts anställda närmare sina chefer och företagets högsta ledning. Ledare kan skapa initiativ och kampanjer, hålla öppna frågestunder och Town halls. De kan också dela med sig av inlägg i text, bild eller videoform till resten av organisationen för att visa vad de fokuserar på just nu.

Ledarskapshörnan gör det mer avslappnat för medarbetare och ledare att kommunicera och dela tankar och stärker känslan av samhörighet och företagskultur. 

Varför välja Microsoft Viva?

Det är viktigare än någonsin att hjälpa anställda balansera arbete och privatliv, få ner stressnivån och låta dem utvecklas. Med en EXP som Microsoft Viva får ni ett stort antal verktyg att använda för att lösa dessa utmaningar.

Den tighta integrationen med Microsoft 365 och Teams innebär att ni enkelt kommer åt verktygen i de programvaror ni redan använder dagligen. Integrationer med till exempel Outlook hjälper de anställda att skydda sin fritid.

Förbättra arbetsmiljön och samarbetet

Genom att använda Microsoft Viva skapas en arbetsmiljö där medarbetare trivs och samarbetar som en naturlig del av arbetsdagen. Det blir enklare att arbeta tillsammans, fokusera på gemensamma mål och de anställda känner sig mer engagerade i arbetet.

Stärk företagskulturen och välbefinnandet

Microsoft Viva stärker företagskultur genom att fokusera på medarbetarnas välbefinnande och engagemang. När anställda känner sig värdefulla och engagerade trivs de bättre på jobbet, vilket i sin tur skapar en positiv och produktiv arbetsmiljö.

Förbättra kommunikationen

Genom att implementera Microsoft Viva öppnas möjligheter att förbättra kommunikationen mellan medarbetare genom bland annat communities och riktade nyheter. Detta främjar samhörighet och leder till en starkare kultur.

Underlätta lärande och utveckling

Microsoft Viva ger anställda möjligheter att lära och utvecklas, både professionellt och personligt. Genom att erbjuda en plattform för kontinuerlig inlärning och kunskapsdelning skapar ni en miljö där medarbetarna kan växa och känna sig motiverade att ständigt förbättra sig själva och sina färdigheter.

Viva Engage ersätter Yammer

Vad är skillnaden mellan Microsofts Viva Engage och Microsofts Yammer? Faktum är att det är mer eller mindre samma sak. Viva Engage ersätter succesivt Yammer.

Den största skillnaden mellan de båda plattformarna ligger i deras fokus och funktioner. Viva Engage är inriktad på att öka anställdas engagemang och skapa en positiv arbetskultur genom aktiviteter som främjar gemenskap och erkännande, medan Yammer fokuserar på att skapa en plattform för företagskommunikation och samarbete där användare kan dela idéer och diskutera ämnen. Yammer fungerar som ett socialt nätverk för organisationen medan Viva Engage är mer inriktad på att skapa en engagerande arbetsmiljö.

Vad är skillnaden mellan Viva Engage och Microsoft Teams?

Microsoft Teams är en plattform för realtidskommunikation och samarbete som fokuserar på organiserat och omedelbart arbete inom team och avdelningar. Teams är mer inriktad på att underlätta det dagliga samarbetet medan Viva Engage handlar mer om att skapa en positiv arbetsmiljö och stärka anställdas engagemang.

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig och din organisation? Vänligen fyll i formuläret nedan med dina frågor, kommentarer eller önskemål, och vi kommer att återkomma till dig så snart som möjligt.