Fyra saker att tänka på inför automatiserade processer

Med Robotic Process Automation (RPA) blir verksamheter mer snabbfotade, effektivare och mindre personberoende. Under pandemiåret 2020 har detta blivit särskilt tydligt då många verksamheter vänt sig till RPA för att kunna säkra en stabilare produktion till lägre kostnad. Men för att realisera de positiva effekterna bör vissa strategier vara på plats och checklistor följas. Här ger vi dig som ska skaffa din första robot några enkla tumregler för en lyckad automation.

Verksamhetsförbättring och automatisering med hjälp av RPA och intelligent automation växer snabbt och på bred front världen över. Enligt en prognos från Gartner kommer 90 % av världens alla större företag och organisationer att ha infört RPA före utgången av år 2022. Det som driver trenden är en snabb teknologisk utveckling inom RPA och automation samt ett allt större behov av att öka verksamheters flexibilitet, skalbarhet, kostnadseffektivitet och motståndskraft.

För verksamheter som ska utveckla sin första robot är det framförallt fyra saker att hålla i huvudet:

  1. Det är enkelt att få en robot att gå men svårt att få den att springa. Det är relativt enkelt att komma igång med RPA och att bygga den första roboten. Men låt dig inte luras. Att bygga en skalbar och verksamhetsomgripande lösning, i en stor organisation, som hanterar stora datamängder är komplext och kräver precision, verksamhetsinsikt och engagemang.

  2. Ta inga genvägar. RPA är en verksamhets- och affärskritisk lösning. Det är ingen skrivbordsapplikation eller mobilapp som används när andan faller på. Betrakta den därför som en lika bärande applikation som ert affärssystem och skapa ordentliga förstudier och detaljerade regler för förvaltning, systemändringar och säkerhet tidigt i projektet.

  3. Involvera organisationen. Medarbetarna kan vara det största hindret mot eller den viktigaste resursen för ett framgångsrikt införande. Förbered och involvera därför organisationen i god tid innan införandet för att skapa en positiv anknytning till automation och de mål ni vill uppnå med RPA. Se också till att få alla nyckelspelare med på resan.

  4. Sikta mot högre intelligens. Utan att vara en grundförutsättning för ett lyckat RPA-införande är det ändå bra att ta sikte på en mer intelligent automation vid utvecklingen av RPA-roboten. RPA-tekniken i sig innehåller inga självlärande algoritmer eller AI-baserade funktioner, men är ofta ett första steg mot intelligent automation. En RPA-robot kan kombineras med AI- och maskininlärningssystem (ML) för att få roboten att utföra mer avancerade uppgifter, som till exempel tolkning av text och dokument. I UiPaths RPA-plattform finns också AI-verktyg, som Process Mining och Task Mining, med vilka du kan automatisera kartläggning, identifiering, analys och optimering av processflöden.

    Genom att ha visionen om en mer intelligent robotisering med i automationsstrategin blir det lättare att realisera det i ett senare skede. Till exempel kan processer, struktur och robotens arkitektur förberedas för framtida kommunikation med AI-baserade system.


I bloggposten Grundrecept för framgångsrikt RPA-införande får du fler tips och råd om vad man ska tänka på i RPA-projekt och hur automationens fulla potential kan realiseras.

Lär dig mer om RPA

Vill du veta mer om RPA? Ta del av vår webcast Effektivisera och automatisera din verksamhet med Robotic Process Automation och vårt whitepaper Förenkla för dina medarbetare med Robotic Process Automation.

I bloggposten RPA skapar snabbrörlighet och verksamhetsnytta på kort tid får du veta hur du med RPA snabbt åstadkommer verksamhetsförbättringar och större flexiblitet. Bloggposten Säkra roboten i fem steg visar hur du kvalitetssäkrar ett RPA-projekt från start till förvaltning.

Du kan också läsa om hur våra kunder har förbättrat sina verksamheter med RPA i bland annat Korrekta fraktrater och tid för annat med E-Bot på Ekman och Energimyndigheten vässar kvaliteten och spar tid med sin virtuella medarbetare.