Automatiseringstriangeln – AI, OCR och mänsklig intuition

I kombinationen av automation, AI och OCR finner vi en kraftfull symbios mellan teknologi och mänsklig förmåga. Genom att dra nytta av robotars precision och uthållighet, människors intuition och kreativitet samt AI:ns förmåga att lära sig och förbättra över tid, kan vi skapa effektiva och robusta system för dokumenthantering och mycket mer.  I slutändan handlar det inte om att ersätta människor med robotar, utan om att utnyttja det bästa från båda världarna för att skapa en mer effektiv och hållbar framtid. 

I en värld där teknologin blir alltmer sofistikerad och automatiserad, står vi inför en fascinerande paradox: En robot kan utföra uppgifter som en människa aldrig skulle kunna klara av, samtidigt som den kan kämpa med uppgifter som för oss är enkla. Det är här kombinationen av automation, artificiell intelligens (AI) och optisk teckenigenkänning (OCR) träder in och skapar en kraftfull symbios mellan teknologi och mänsklig förmåga. 

Robotar och mänskliga förmågor 

Låt oss börja med att betrakta robotar. Dessa maskiner är skapade för att utföra uppgifter med precision, hastighet och uthållighet som överstiger våra egna. De kan montera bilar, sortera paket och till och med assistera i kirurgiska ingrepp. Men när det kommer till situationer som kräver kreativitet, intuition och flexibilitet, når de ofta sina gränser. 

Å andra sidan har människor en förmåga till känslomässig intelligens och intuition som än så länge är utom räckhåll för robotar. Vi kan läsa mellan raderna, förstå subtila nyanser i kommunikation och lösa problem på ett sätt som inte kan programmeras in i en maskin. 

Utmaningen med dokumenthantering 

En konkret illustration av denna paradox är hanteringen av dokument, särskilt när det gäller att läsa och tolka information från bilder eller skannade dokument. Här kommer OCR-teknologi in i bilden. OCR möjliggör att text från bilder eller skannade dokument omvandlas till redigerbar och sökbar text. Detta är en enorm tidsbesparing jämfört med manuell avskrift och gör det möjligt att bearbeta stora mängder dokument på kort tid. 

Men även den mest avancerade OCR-teknologin kan stöta på problem när det gäller att tolka handskrivet eller otydligt tryckt text. Det är här den mänskliga faktorn blir ovärderlig. En människa kan snabbt identifiera och tolka svårlästa ord eller kladdiga dokument, dra slutsatser baserade på sammanhanget och korrigera felaktigheter som OCR-systemet missar. 

Synergi mellan automation, AI och OCR 

Det som verkligen ger styrka åt denna kombination är användningen av artificiell intelligens. Genom att integrera AI-algoritmer med OCR-system kan man skapa mer avancerade lösningar som kan lära sig och förbättra sin förmåga att tolka och hantera olika typer av dokument över tid. Genom att mata systemet med stora mängder data kan det lära sig att känna igen mönster och förbättra sin träffsäkerhet. 
Där AI och OCR möts kan mänsklig intervention också användas för att förbättra systemets prestanda. Genom att låta mänskliga operatörer korrigera och verifiera OCR-resultat kan man skapa en återkopplingsmekanism som hjälper systemet att lära sig och förbättra sin träffsäkerhet över tid. 

Johan Lönnholm

RPA-expert

Skicka e-post