On-demand webinar: Effektivisera och automatisera din verksamhet med Robotic Process Automation

Välkommen till ett webbinarium där vi visar dig hur Robotic Process Automation, RPA, kan hjälpa din organisation att hantera manuella och tidsödande processer effektivt, automatiskt och med högre kvalitet. Lär dig hur din organisation istället kan få möjlighet att fokusera på utveckling och tillväxt.

Välkommen till ett inspelat webbinarium där vi visar dig hur Robotic Process Automation, RPA, kan hjälpa din organisation att hantera manuella och tidsödande processer effektivt, automatiskt och med högre kvalitet.

Lär dig hur din organisation kan frigöra resurser för att fokusera på utveckling och tillväxt

Så många som hälften av alla yrken på en global nivå kan komma att automatiseras inom bara några decennier, enligt forskningsrapporter som Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har undersökt.

Det tillsammans med kommande års pensionsavgångar gör att den svenska arbetsmarknaden står inför en enorm utmaning. Inom vissa branscher råder redan idag en skriande kompetens- och arbetskraftsbrist.

Med RPA, Robotic Process Automation, får du betydande möjligheter att frigöra interna resurser och hantera manuella och tidsödande processer effektivt, automatiskt och med högre kvalitet. Det ger din organisation möjlighet att fokusera på det som är viktigt – utveckling och tillväxt.

Exempelvis tar RPA-teknik idag hand om tre fjärdedelar av alla ansökningar om ekonomiskt bistånd i Trelleborgs kommun.

Välkommen till ett webbinarium där vi presenterar hur du kan utveckla din organisation med digitala medarbetare.

Agenda

  • Möjligheterna med RPA
  • Hur identifiera lämpliga processer och arbetsuppgifter?
  • Vilka fallgropar kan undvikas och hur lyckas du?
  • Vad krävs för att skapa en digital medarbetare?

Målgrupp

Detta webbinarium vänder sig till dig som arbetar som exempelvis HR-chef, ekonomichef, IT-ansvarig eller till dig som är ansvarig för annan verksamhet med tydliga processer och repetitiva arbetsuppgifter.

Allmän information

Webbinariet är kostnadsfritt och hålls på svenska. Tyvärr kan vi inte ta emot registreringar från privata e-postadresser (gmail, outlook, yahoo etc.).