On-demand webinar: Ökad effektivitet och minskad risk hos Ekman & Co med RPA

Handel på den internationella marknaden innebär inte bara ett utbyte av varor och tjänster mellan länder, det innebär också att stora mängder information behöver samlas in, bearbetas, och lämnas vidare. Att kunna exportera varor till andra länder förutsätter exempelvis dokument som ursprungs­certifikat, fakturor, prislistor, och import­certifikat. För ett större företag innebär det här stora mängder information som behöver hanteras både effektivt och korrekt.

I detta webbinarium beskriver vi utmaningarna med att hantera stora informationsflöden, och möjligheterna med att använda RPA-teknik för en effektivare hantering, ett minskat personberoende, ökad kvalitet och kortare ledtider.

Lena Öhrn från Ekman & Co beskriver erfarenheterna av implementering av RPA med UiPaths RPA-plattform, och den nytta som bolaget har haft av att automatisera processer för exempelvis Letter of Credit, Freight Rates, Bill of Lading, och Inventory Management.

Precio Fishbone beskriver implementationsprocessen och viktiga frågor att beakta vid införande av RPA.

Agenda

  • Utmaningar för ett handelshus
  • Möjligheter med RPA
  • Automatiserade processer hos Ekman & Co
  • Effekt och nytta av automatisering
  • Projektgenomförande och teknisk plattform UiPath

Om Ekman & Co

Ekman & Co är en global organisation som säljer och marknadsför skogsprodukter. Verksamheten koordineras via kontoren i Göteborg, Miami, Hong Kong, Zürich och Wall. Företaget har 300 anställda på ett 40-tal kontor runt om i världen och är representerade i över 100 länder. Ekman är världens största oberoende trader av pappersmassa och har även en ledande position inom pappers- och förpackningsmaterial, återvunnet papper och bioenergi.

Målgrupp

Detta webbinarium vänder sig till dig som ansvarar för stora informationsflöden i din verksamhet, exempelvis inom områden som import/export, inköp, logistik och Business Support. Webbinariet kan även vara intressant för dig som ansvarar för verksamhetsområden med tydliga processer och repetitiva arbetsuppgifter, exempelvis inom HR, ekonomi och IT.

Allmän information

Webbinariet är kostnadsfritt och hålls på svenska. Tyvärr kan vi inte ta emot registreringar från privata e-postadresser (gmail, outlook, yahoo etc.).