Frigör resurser för
utveckling och tillväxt

✔ Förbättra service och kvalité för interna och externa kunder

✔ Minska kostnader för att hantera efterlevnad och risker

✔ Förbättra arbetsmiljön genom att ta bort repetitivt arbete

Med Robotic Process Automation, RPA, kan du underlätta dina medarbetares monotona repetitiva uppgifter och effektivisera processer. Regelstyrda och repetitiva uppgifter kan effektiviseras rejält, vilket ger utrymme för mer värdeskapande arbetsuppgifter och besparar personalen från monotont arbete. Mjukvaran, roboten, blir din digitala medarbetare som kan användas för situationer och arbetsuppgifter med en hög personalgenomströmning. Den kan även användas för att öka kvaliteten i genomförande och processer då den arbetar helt regelstyrt.  

Med RPA har du möjlighet låta en programrobot göra samma uppgifter som en person kan utföra med en dator, 7x24 året runt. En robot kan aktiveras manuellt av en person eller arbeta schemalagt helt utan interaktion med en vanlig medarbetare. Exempel på arbetsuppgifter är att hämta information från ett system och lagra det i ett annat system, digitalt tolka och läsa ut information från fakturor till ekonomisystemet, hantera anställningsprocessen då personal börjar eller avslutar sin anställning.   
 

Fördelarna med RPA

En programvarorobot efterliknar det arbete som en anställd normalt gör. Den fattar beslut baserat på definierade regler och hanterar undantag. Den integreras sömlöst med befintliga applikationer genom att logga in precis som anställda skulle göra.

Med RPA kan du transformera och automatisera befintliga processer utan dyra IT-projekt. Förbättra medarbetarnöjdheten genom att ta bort repetitivt arbete.

Förbättra tjänsten för interna och externa kunder och minska kostnaderna för att hantera efterlevnad och risker samtidigt.

Vår approach är praktisk

Precio Fishbone har 260 anställda i fem länder, vi har digitaliserat manuellt arbete i 20 år med innovativa applikationer och produkter. RPA är ett av de effektivaste sätten för våra kunder att digitalisera arbetet snabbt och kostnadseffektivt.

Automation och digitala processlösningar är kärnan i det vi gör

Praktiskt angrepp med fokus på hela RPA-livscykeln

Erfarenhet inom offentlig, finans- och logistiksektorer

Lokala konsulter i Danmark, Sverige och Vietnam

Klart du ska testa först – gör en POC med oss

Just nu erbjuder vi våra kunder en möjlighet att testa konceptet RPA till ett fast pris.

Du får möjlighet att från en POC att fortsätta med en första introduktion av en automatiserad process. Samtidigt får din organisation kunskap om RPA, dess fördelar och möjligheter och hur man utvärderar processer. Du får fördjupad inblick i vilka processer som är lämpliga och inte och lägger dessutom grunden för en automatiseringsstrategi och målbild.

Kontakta oss

 
 

 

 

Ja, jag vill veta mer!

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast möjligt.