Curbit – systemstöd för omsorg och beläggning

Effektivisera vårdhemmets processer med Curbit. Hantera enkelt enheter, avdelningar och boenden när individer flyttar in eller ut. Dessutom sköter systemet uppdragsgivare och avtal, med enkla faktureringsfunktioner som sparar tid och underlättar administrationen.

Om vårt systemstöd

Vård och beläggning hos privata vårdhem kan effektiviseras med vårt systemstöd. Curbit är ett system för att administrera enheter/avdelningar med lägenheter där individer flyttar in och ut.

Systemet hanterar även uppdragsgivare, som placerar individer i olika typer av boenden, och avtal för dessa. Med enkla funktioner kan man skapa fakturaunderlag för export till ett externt fakturahanteringssystem.

Funktioner

Systemet är speciellt utformat för privata vårdhem och har en rad funktioner som underlättar vid administration och hantering av vårdbeläggning. Med Curbit kan man alltid se aktuell beläggning och möjliggöra en hög uthyrningsgrad.

Hantera rapporter

I Curbit kan man enkelt få fram olika underlag i form av rapporter vid uppföljning av såväl beläggning som intäkter.

Avtal uppdragsgivare

I Curbit finns stöd för att hantera avtal med olika nivåer för vårddygnserssättning samt individavtal för olika uppdragsgivare.

Underlag till fakturering

I Curbit kan man godkänna, attestera samt skapa faktureringsunderlag för såväl uppdragsgivare som individer.

Hantera hyresuppräkning

I Curbit kan man med en funktion utföra hyreshöjningar på valda eller samtliga lägenheter.

“Med vår erfarenhet av systemutveckling och projekt samt kundens expertis inom privata vårdhem har vi byggt IT-stödet Curbit"

Vårt arbetssätt
– testdriven utveckling

I samarbete med Stiftelsen Stora Sköndal har vi designat och byggt ett system som ska passa alla typer av privata vårdhem. Vi har lagt stor vikt vid att bygga in funktioner som hjälper användaren av systemet och underlättar vid planering och beläggning av vårdplatser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja, jag vill veta mer!

 Kontakta oss för att få veta mer om Curbit! Fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast möjligt.