On-demand webinar: Förenkla din administration inom omsorg och beläggning

Curbit är ett system för organisationer som hanterar olika typer av boenden inom t ex omsorg. Systemet hjälper er att bli mer effektiva i ert dagliga arbete med boenderegistrering och de arbetsuppgifter som hör till. Exempelvis att fram faktureringsunderlag, hantera hyresuppräkning och att helt enkelt ha bättre koll på vilka beslut och avtal som hör till vilken uppdragsgivare, hyresgäst, lägenhet, osv.

Curbit ger er:

  • Enkel och GDPR-anpassad boenderegistrering i en överskådlig trädstruktur
  • Hantering av era avtal och beslut från uppdragivare och kunder på ett effektivt sätt
  • Ett verktyg för grupperad eller enskild hyresuppräkning
  • Möjlighet att skapa fakturaunderlag som gör det smidigt att fakturera via ert befintliga ekonomisystem
  • Hantering av olika tillägg och avdrag för hyresgäster
  • Ett intuitivt godkännande- och attesteringsförfarande

Curbit är ett helt unikt system, och vi anser att man behöver se en demonstration av Curbit för att till fullo kunna förstå vilken nytta och besparing systemet kan tillföra i er verksamhet. Under webcasten får du se de viktigaste funktionerna steg för steg och det ges möjlighet att ställa frågor.

Allmän information

Denna webcast är kostnadsfri och hålls på svenska. Tyvärr kan vi inte ta emot registreringar från privata e-postadresser (gmail, outlook, yahoo etc.).