Precio Fishbones Årsredovisning 2020

2020 - Ett mycket annorlunda år 

Pandemiåret 2020 har varit minst sagt utmanande för hela mänskligheten. Virusets dödlighet och belastningen på vård-en har vi alla följt och förfärats över. Som individer har var och en av oss levt ett annorlunda liv, fokuserat på att försöka begränsa smittspridningen i väntan på att vaccinering ska ändra förutsättningarna så att restriktioner och begränsningar kan dras tillbaka.

För oss på Precio Fishbone har det inneburit att i princip all verksamhet har skett på distans sedan andra hälften av mars 2020. Vi har strävat efter att begränsa behoven av fysiska möten och resor så mycket som möjligt och att det vid de tillfällen närvaro på ett kontor varit nödvändig begränsa antalet personer så avstånd kunnat hållas. Då vi redan innan pandemin arbetat mycket på distans och online så har vi jämfört med många andra verksamheter drabbats i mindre omfattning. 

Tyvärr har pandemin dock påverkat en del av våra kunder mer negativt vilket inneburit att vi tvingats till en del uppsägningar och att vi under några månader korttidspermitterade vissa medarbetare.

Sedan september har ingen personal varit korttidspermitterad och inga uppsägningar skett. Förutom följdeffekterna av att vissa kunders verksamhet drabbats hårt av covid-19 har vi när det gäller försäljningen av våra SaaS-tjänster haft en sjunkande nykundsförsäljning. Det går absolut att göra affärer online och även bedriva implementationsprojekt online men det är utmanande och inte alla potentiella kunder är beredda att arbeta på det sättet. Båda våra produkter Omnia Digital Workplace och NGOonline har därför haft en betydligt lägre tillströmning av nya kunder än under 2019. 

Våra kunder 

Våra erbjudanden riktar sig främst mot medelstora och större offentliga och privata verksamheter, men även ideella organisationer inom biståndsområdet är en viktig kundkategori. Offentlig sektor är fortsatt Precio Fishbones största kundsegment. Under 2020 kom nära 45 % av våra intäkter från offentlig sektor. Energimyndigheten, Trafikverket, Socialstyrelsen, Västra Götalandsregionen och FMV är de största offentliga kunderna.

Vi arbetar inte inom någon vertikal när det gäller privata företag utan vi har allt från dagligvaruhandelsföretag som ICA, Axfood, Bergendahls och Systembolaget via läkemedelsföretag som Novo Holding och KfH Dialyse till ingenjörs- och teknikföretag som WSP och tillverkande företag som Signify bland kunderna.

Den vertikal som finns är biståndsorganisationer där närmare 40 sådana över hela världen använder vår SaaS-lösning NGOonline för sina biståndsprogram och -projekt. 

80 procent av den totala omsättningen kommer från svenska kunder och resterande del främst från större europeiska företag som exempelvis MAN, ÖBB, Ipsos, Royal & Sun Alliance och SEG Automotive samt från internationella biståndsorganisationer i Europa, Nordamerika och Australien. 

Högt rankade och prisbelönta 

Omnia Digital Workplace som är vår produktsvit för att skapa en modern digital arbetsplats rankades för fjärde året i rad i topp i marknadens största internationella rankning av intranätprodukter för SharePoint och Microsoft 365. Omnia levereras till kunderna som en molntjänst från Microsofts Azuremoln eller som en on premises lösning om kunden önskar det.

En av nycklarna till Omnias framgång är dess fokus på användarvänlighet och vi gläds med Malmö Stad åt att deras digitala arbetsplats, byggd på Omnia, belönats med utmärkelsen Digital Workplace of the Year Awards for User Engagement i hårdast möjliga internationella konkurrens. 

En viktig marknad för Omnia finns i DACH-regionen och för att bättre stödja våra partners där har vi öppnat ett kontor i Düsseldorf med egen personal och genom att all marknadsföring som webbinarier och sociala kanaler nu även sker på tyska räknar vi med att stärka vårt avtryck på marknaden ordentligt. 

2021 Del I och Del II 

Början på 2021 har tyvärr varit en fortsättning på 2020 men när detta skrivs har vaccineringarna i alla fall börjat ge effekt och vissa lättnader av olika restriktioner har försiktigt lyfts medan andra kvarstår eller t o m skärpts. Det gör att vi inte kommer att se så stora förändringar i vår verksamhet under våren och försommaren.

Vi planerar dock för att den del av It-marknaden som vi verkar inom kommer att ta ordentlig fart efter sommaren. Vi baserar det delvis på externa analyser som vi tagit del av men främst på att vi ser ett stort intresse för våra erbjudanden även om beslutsprocesserna stannat av. En ketchupeffekt är nog för mycket att hoppas på men vi ser att 2021 Del II har förutsättningar att bli mycket intressant och det är det vi satsar på och förbereder oss för. Vi har behov av nyanställningar och ser en god tillväxtmöjlighet även för produktaffären under den andra hälften av 2021. 

Stockholm den 6 april 2021 

Christer Johansson

CEO

+46 730788040Skicka e-post