Precio Fishbone förstärker sin leverans till biståndsorganisationer

Genom ett förvärv av det nederländska bolaget Data 4 Development förstäker Precio Fishbone sin organisation inom NGOonline med en liten men viktig pusselbit.

Data 4 Development är ett litet företag men med en lång erfarenhet och djup kunskap inom NGO-sektorn. Såväl inom sälj- och marknadsorganisationen som leveransen av projekt tillförs Precio Fishbone spetskompetens.

– Förvärvet av Data 4 Development är viktigt och värdefullt för vår nisch-leverans till NGO-sektorn och för vår möjlighet att växa ytterligare i Europa. Med detta förvärv stärker vi upp vårt team ytterligare, med duktiga konsulter med erfarenhet från både projekthantering och NGO-verksamhet. Vi får även tillgång till ett befintligt kontaktnät och kundbas, säger Björn Bemgård, affärsområdesansvarig för NGO Online.

Data 4 Development omsatte 2023 cirka 3,3 MSEK med ett resultat efter skatt på 0,2 MSEK.

Köpeskilling på skuldfri bas är maximalt 75 000 Euro inkl tilläggsköpeskilling.

Kontaktuppgifter

Vid frågor om förvärvet kontakta 

Björn Bemgård

Marketing Director

+46 706 03 19 34 Skicka e-post