Information om ägarförändring i Precio Fishbone AB (publ)

Ägarna i Midsjörevet AB (”Midsjörevet”) har idag ingått avtal att avyttra samtliga sina aktier i Midsjörevet till Grenspecialisten AB (”Grenspecialisten”).

Grenspecialisten har sedan 2020 ägt aktier i Precio Fishbone. Grenspecialistens ägande i Precio Fishbone kommer att samlas i Midsjörevet. Totalt kommer Grenspecialisten, genom Midsjörevet, äga ca 27 procent av kapitalet och drygt 28 procent av rösterna i Precio Fishbone.

Christer Johansson, VD i Precio Fishbone kommer kvarstå som ägare med knappt 4 procent av kapitalet.

– Jag ser fram emot att fortsätta leda och utveckla Precio Fishbone tillsammans med Grenspecialisten som en aktiv ägare, säger Christer Johansson.

– Vi har följt Precio Fishbone under en tid och tycker det är ett spännande företag med en stark konsultaffär. Därtill har bolaget en fin tillgång i Omnia samt flera intressanta mjukvaruprodukter. Vi ser fram emot att stötta bolaget i nästa fas av lönsam tillväxt i rollen som ny huvudägare, säger Erik Ivarsson på Grenspecialisten.

Syftet med detta pressmeddelande är att informera marknaden om en väsentlig ägarförändringar samt att ge bakgrunden till de förändrade innehav som insynspersoner kommer att rapportera.

Kontaktuppgifter

Vid frågor med anledning av detta pressmeddelande kontakta

Christer Johansson

CEO

+46 730788040Skicka e-post