Precio Fishbone vinner upphandling för Tåg i Bergslagen

Precio Fishbone ska tillsammans med IT Software Solutions leverera en lösning för att hantera återkrav från passagerare för inställda och försenade tåg. Lösningen innebär att data från en mängd olika system integreras och hanteras med mjukvara från Precio Fishbone. Totalt är ordern värd 17 MSEK om alla optioner löses ut och den totala kontraktstiden är 5 + 6 år.

Precio Fishbone ska tillsammans med IT Software Solutions leverera en lösning för att hantera återkrav från passagerare för inställda och försenade tåg. Lösningen innebär att data från en mängd olika system integreras och hanteras med mjukvara från Precio Fishbone.
Totalt är ordern värd 17 MSEK om alla optioner löses ut och den totala kontraktstiden är 5 + 6 år.

Joakim Lindberg, avtalsansvarig på Precio Fishbone, kommenterar: ”Vi ser fram emot att i
partnerskap med IT Software leverera en användarvänlig och molnbaserad lösning till Region
Västmanlands kollektivtrafikförvaltning. Vårt gemensamma anbud fick högsta möjliga poäng i den
utvärdering som gjordes i upphandlingen och vi inleder nu ett långsiktigt samarbete som också tar
sikte på att möjliggöra för andra regioner att upphandla motsvarande tjänst för att uppfylla de lagar och förordningar som styr resenärers rätt till ersättning vid förseningar”.

Stockholm den 11 juli 2023

För ytterligare information kontakta Joakim Lindberg, joakim.lindberg@preciofishbone.se.

Precio Fishbone är ett konsult- och mjukvaruutvecklingsföretag med verksamhet i Borlänge,
Göteborg, Örebro, Eskilstuna, Malmö, Stockholm, Västerås, Köpenhamn och Ho Chi Minh
City i Vietnam. Företaget har också representationskontor i Düsseldorf, London och Ottawa.
Totalt är cirka 270 personer anställda i koncernen.


Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser enligt Nasdaq First North Premier
Growth Market Stockholms regelverk. Erik Penser Bank AB är även likviditetsgarant för
bolagets B-aktie. certifiedadviser@penser.se 08-463 83 00