Precio Fishbone förvärvar minoritetsandelen i dotterbolag

Precio Fishbones styrelse har den 7 december 2023 beslutat att utnyttja möjligheten att förvärva EMO Invests minoritetspost på 15 procent av aktier och kapital i Precio Fishbone Danmark ApS. Köpeskillingen uppgår till 1,75 MDKK.

Precio Fishbone etablerade 2017 ett kontor i Köpenhamn tillsammans med det danska bolaget EMO Invest ApS. Satsningen har varit mycket lyckosam och kontoret är centralt för framgångarna med mjukvaruprodukten Omnia som Precio Fishbone utvecklat. Bolaget i Köpenhamn har idag 15 anställda och är en integrerad del av våra team för försäljning. leverans och förvaltning av SaaS-produkten Omnia.

Mot bakgrund av den betydelse som kontoret i Köpenhamn har för Precio Fishbone har bolagets styrelse den 7 december 2023 beslutat att utnyttja möjligheten att förvärva EMO Invests minoritetspost på 15 % av aktier och kapital i Precio Fishbone Danmark ApS. Köpeskillingen uppgår till 1,75 MDKK och tillträdesdag är den 8 december 2023. En beräknad tilläggsköpeskilling på cirka 2,5 MDKK kan komma att betalas ut under en två-årsperiod från tillträdesdagen beroende på om ett antal villkor uppfylls.

Stockholm den 7 december 2023

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Patrik Salén, styrelsens ordförande
070-438 88 58.

 

Denna information är sådan information som Precio Fishbone AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades, genom bolagets försorg, för offentliggörande den 7 december 2023 klockan 20:30. Kontaktperson Christer Johansson, VD, telefon 073 078 80 40.

 

Om Precio Fishbone

Precio Fishbone är ett konsult- och mjukvaruutvecklingsföretag med verksamhet i Borlänge, Göteborg, Örebro, Eskilstuna, Malmö, Stockholm, Västerås, Köpenhamn och Ho Chi Minh City i Vietnam. Företaget har också representationskontor i Düsseldorf, London och Ottawa. Totalt är cirka 270 personer anställda i koncernen.

Carnegie Investment Bank AB är bolagets Certified Adviser enligt Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholms regelverk. Carnegie Investment Bank AB är även likviditetsgarant för bolagets B-aktie. communications@carnegie.se