Precio Fishbone deltar i nyemission från Omnia Digital Workplace AB

För att finansiera ett tilläggsförvärv i Omnia Digital Workplace AB och för att tillföra resurser för att öka takten i bolagets internationaliseringsprocess gör Omnias ägarbolag M4 OA TopCo AB en nyemission på totalt 150,7 MSEK. Precio Fishbones styrelse har beslutat att delta i emissionen pro rata vilket innebär att Precio Fishbone tillskjuter 30 MSEK.

Precio Fishbone avyttrade i december 2023 80,1 procent av aktierna i Omnia Digital Workplace AB till Monterro. För att finansiera ett tilläggsförvärv i Omnia Digital Workplace AB och för att tillföra resurser för att öka takten i bolagets internationaliseringsprocess gör Omnias ägarbolag M4 OA TopCo AB en nyemission på totalt 150,7 MSEK. Precio Fishbones styrelse har beslutat att delta i emissionen pro rata vilket innebär att Precio Fishbone tillskjuter 30 MSEK. Nyemissionen sker den 5 juni och Precio Fishbone deltar med medel ur egen kassa.

Tilläggsförvärvet i Omnia avser LiveTiles som grundades 2014 i Australien. LiveTiles erbjuder en rad intranätlösningar från komplexa digitala arbetsplatser till snabbinstallerade mobilappar. LiveTiles SaaS-lösningar används av totalt över 500 välkända företagskunder globalt. LiveTiles omsatte under det brutna räkenskapsår som slutade 30 juni 2023 cirka 223 MSEK varav 173 MSEK var ARR från prenumerationer. EBITDA-marginalen var – 11,3 procent. Tilläggsförvärvet avser inte LiveTiles australiensiska ägarbolag utan LiveTiles operativa enheter i USA, Danmark, Australien, Portugal, Schweiz och Irland. Genom förvärvet får Omnia en global marknadsposition inom digitala arbetsplatser genom den utökade kundbasen och stärkta positionen i Nordamerika, kontinentaleuropa och Australien. Avtal har signerats idag 2024-06-04.

Stockholm den 4 juni 2024

Styrelsen

 

Denna information är sådan information som Precio Fishbone AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 4 juni 2024 klockan 8:00

För ytterligare information kontakta Christer Johansson, VD, 073-078 80 40.

Precio Fishbone är ett konsult- och mjukvaruutvecklingsföretag med verksamhet i Borlänge, Göteborg, Örebro, Eskilstuna, Stockholm, Västerås och Ho Chi Minh City i Vietnam. Företaget har också representationskontor i London. Totalt är cirka 170 personer anställda i koncernen.

Carnegie Investment Bank AB är bolagets Certified Adviser enligt Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholms regelverk. Carnegie Investment Bank AB är även likviditetsgarant för bolagets B-aktie. certifiedadviser@carnegie.se