Precio Fishbone Bokslutskommuniké 2023

Avyttringen av drygt 80 procent av Omnia-verksamheten innebär att vi skapat förutsättningar för att både den och den kvarvarande verksamheten kan utvecklas på bästa sätt. Omniaverksamheten får ett tillskott av kapital och kunnande för att accelerera en internationell expansion. Överskotten från övrig verksamhet som tidigare använts för att finansiera Omnia, har vi nu tillgängliga för att marknadsföra och utveckla dessa delar på ett helt nytt sätt. Givetvis med delar av köpeskillingen som en boost.

När Precio och Fishbone gick ihop 2015 blev det startskottet för Omnia. VI har sedan dess satsat hårt på att utveckla och marknadsföra Omnia. Toppranking i oberoende undersökningar och ett antal priser och utmärkelse har bekräftat Omnia som en ledande SaaS-tjänst för att skapa en modern Digital Workplace.

Vi har skapat en marknadsledande position i Skandinavien och haft framgångar i DACH-regionen och Nordamerika. Varför väljer vi då att avyttra majoriteten av Omniaverksamheten?

Orsaken är att vi med de begränsade medel vi har för marknadsföring och för att bygga en internationell organisation skulle tappa konkurrenskraft. På den internationella arenan finns, förutom en del lokala, fem stycken globala konkurrenter. Alla större än Omnia och med helt andra resurser för marknadsföring och affärsutveckling.

I Monterro har vi hittat en partner som förstår Omniaaffären fullt ut och har de kunskaper och finansiella resurser som gör att vi tillsammans kan utveckla Omnia till något mycket större och framgångsrikare än vad vi hade mäktat med på egen hand.

Konsultverksamheten

Det fjärde kvartalet har präglats av hög beläggning inom alla regioner och leveransområden. En styrka som vi har är att ur konsultuppdrag hitta och utveckla koncept som sedan kan bli produkter. Ersättningar vid försening, EVF, är ett sådant exempel som riktar sig mot tågbolag och som vi kommer att marknadsföra under våren. Ett annat mycket spännande konceptprojekt riktat mot samma branch är under uppstart.

En ytterligare styrka vi har är den säkerhetsnivå vi har i allt vi gör. Riskhantering med målet att minimera företagets riskexponering genomsyrar vårt informationssäkerhetsarbete i alla delar. Vi var bland de första IT-konsultbolagen att ISO27001-certifiera oss. Vi har hela tiden använt standarden för att utveckla vår IT-säkerhet. En viktig del är att vi tillämpar säker utveckling enligt OWASP vilket garanterar att vi utvecklar kod med högsta säkerhetsnivå.

Valår igen

I början på juni är det val till EU-parlamentet och vår val-adminstrativa SaaS-lösning Kaskelot kommer att användas av över 60 svenska kommuner för att administrera valet. Det är tio fler än vid förra valet. För första gången kommer också Kaskelot, eller Valghalla som den danska versionen heter, användas för valadministration i 25 danska kommuner.

NGO online

Nyförsäljningen har varit utmanande under slutet på 2023. Vi har kunnat kompensera för detta genom mer arbete åt befintliga kunder. 2024 har startat bättre med en ny större brittisk NGO som ny kund och ett antal lovande affärsprocesser i framskridna lägen. Marknadsföringen av NGO online har varit mycket sparsam under alla år men under 2024 kommer den att ökas till en helt ny nivå.

Vägen framåt

Genom avyttringen av Omnia har Precio Fishbone tillförts en stor likviditet som vi kan utnyttja för att skapa tillväxt. Det kommer fortsatt att ske organiskt men vi tittar även aktivt på kompletterande förvärv inom de leveransområden och geografier där vi finns.

Vi tror att vi genom denna renodling har stärkt framtidsmöjligheterna för både för Precio Fishbone och självklart för Omnia

 

Christer Johansson

CEO

+46 730788040Skicka e-post