Delårsrapport januari – september 2023

En omsättningsökning på 8,8 procent och ett ökat EBITA-resultat och en ökad EBITA-marginal till 6,0 procent (5,6 procent) är en positiv utveckling jämför med samma kvartal förra året. Vi har under kvartalet haft en överraskande bra orderingång men utvecklingen för 2024 är svår att bedöma.

Ett större semesteruttag och en arbetsdag mindre har påverkat kvartalet negativt jämfört med samma kvartal föregående år. Vi har också haft en högre obeläggning, men med stor lokal variation. Vi upplever att pendeln svängt tillbaka något med större krav från kunderna på fysisk närvaro på plats. Det gör att vi behöver öka den geografiska rörligheten i vår leveransorganisation med hållbara lösningar som fungerar för våra konsulter och kunder. Vi är övertygade om att vi kommer att förbättra beläggningen under det fjärde kvartalet.

Digital Journey

En del av vårt erbjudande handlar om konsultationer kring Microsoft 365. Genom beslut av EU-kommissionen i juli har den nya EU-U.S. Data Privacy Framework bedömts ge tillräckligt skydd för överföring av personuppgifter till USA, förutsatt att mottagaren omfattas av det nya ramverket. De hinder som tidigare funnits för att använda Microsofts molntjänster i M365 är undanröjda. Vi märker redan stort intresse från offentlig sektor som nu kan utnyttja M365:s hela potential. Vi har expertisen för att vara en mycket kvalificerad partner.

Lanseringen av Microsoft 365 Copilot som ett integrerat AI stöd i Microsoft 365 är något som kommer att förändra och förbättra hur många organisationer arbetar. Vi har varit med sedan Copilot introducerades i mars och är redo att stödja processen för att utnyttja alla Copilot’s möjligheter.

SaaS-tjänsterna

Vi har en fortsatt positiv utveckling av Omnia utanför Skandinavien. En ny release med stöd för frontline workers som innebär att större organisationer med många medarbetare som arbetar i till exempel i butiker, inom vård och omsorg eller olika typer av produktion, kan använda Omnias funktionalitet på ett fullödigt sätt mycket kostnadseffektivt. Lanseringen har börjats och på Omnias User Group Conference i november, med över 100 deltagande kunder, kommer det tillsammans med de AI-komponenter för redaktörer som integrerats i Omnia vara en av nyheterna som presenteras.

Under det tredje kvartalet förra året var det val i Sverige och i 50 kommuner administrerades valet med hjälp av vår SaaS-tjänst Kaskelot. Till EU-valet i maj 2024 kommer fler av Sveriges kommuner använda Kaskelot för valadministrationen. Målet är att gå från 50 till 60 kommuner och att från att vi idag täcker in 2/3 av valmanskåren täcka in 4/5. Även i Danmark kommer EU-valet hanteras med hjälp av Kaskelot i ett 20-tal kommuner. Efter ett intensivt utvecklingsarbete har en ny förbättrad version av Kaskelot gjorts tillgänglig för både svenska och danska valförrättare. Med samma höga säkerhetsnivå som tidigare versioner och en 24/7-support har vi gjort vårt yttersta för att inga incidenter ska inträffa som stör valen.

En stor del av intäkterna från våra SaaS-tjänster är återkommande. Vid slutet på kvartalet var den kontrakterade summan för ett år framåt (cARR) 80,0 MSEK. Under kvartalet ökade den (ACV) med 1,8 MSEK och sedan årets början med 8,2 MSEK vilket är knappt 11 procent.

Vi drar vårt lilla strå till stacken

Vi har antagit en utmaning att vara CO2-neutrala till 2025 vilket kommer att påverka oss i det dagliga arbetet på olika sätt. Den största miljöpåverkan som vår verksamhet har är genom resor. En strikt elbilspolicy har införts för tjänstebilar och flygresor ska ske mycket sparsamt och miljökompenseras. Detta är självklara åtgärder och vi har hittills mest arbetat med att försöka minska den direkta miljöpåverkan av vår egna verksamhet. Nu tar vi ytterligare steg genom att utvärdera och kravställa våra leverantörer även ur ett miljöperspektiv. Vi har introducerat ett förmånscykelerbjudande så alla anställda har möjlighet att ta sig till och från jobbet på miljömässigt bästa sätt.

Christer Johansson

CEO

+46 730788040Skicka e-post