Delårsrapport januari - mars 2024

Vi hade en stark avslutning på 2023 och det har fortsatt in i början på 2024, men vi ser en mer utmanande situation framför oss med ökad priskonkurrens och kortare orderbok. Vi kommer under 2024 att behöva anpassa oss till en lägre prisbild för vissa delar av vårt erbjudande och utforma alternativa leveransmodeller.

Under början på 2024 har vi fortsatt haft ett bra affärsläge men vi känner av en generellt försämrad orderingång. Vi möter en ökad priskonkurrens och uppskjutna investeringsbeslut inom flera av våra kundsegment.

Vid en jämförelse av de finansiella siffrorna med 2023 är det viktigt att poängtera att gränsen mellan kvarvarande och avvecklad verksamhet går mellan de legala enheter som avyttrats och är inte pro formasiffor för hur verksamheten operativt bedrivits. Det försvårar jämförelser men en EBITA-marginal på över 10 procent är vi mycket nöjda med när vi summerar det första kvartalet och omsättningen för kvarvarande verksamhet ligger vid en proforma beräkning på samma nivå som förra året.

Digital Journey

Primärt har vi under kvartalet fortsatt arbetat med upp-drag hos befintliga kunder även om givetvis nya kunder tillkommit. Det kanske intressantaste tillskottet är ett stort fastighetsbolag som valt oss som sin automationspartner. Bland befintiga kunder har vi fått förlängningar och utökningar hos vissa men fått konstatera neddragningar och avvaktande med förlängningar hos andra. Det ger en mer splittrad bild än tidigare och försvårar resursplanering med lägre belägging som följd.

Vi har förstärkt vår säljorganisation och våra marknadsföringsinsatser. Satsningarna innebär att vi får fler leads att jobba med trots att det är en tuff marknad vi möter just nu. Nyfikenheten på hur stöd av AI kan komma in i verksamheten är stor bland våra kunder och har gått från intresse till handling i några fall under kvartalet. Potentialen är stor för vilka erbjudanden vi kan skapa och vad vi kan hjälpa kunderna att uppnå genom att utnyttja AI och vi är bara i börja på en spännande resa.

Ett annat spännande område är den lösning för ersätt-ningar vid förseningar, EVF, som vi implementerat för Mälartåg och för Tåg i Bergslagen. Intresset är stort bland andra tågoperatörer och i maj kommer vi tillsammans med Mälartåg medverka på Kollektivtrafikdagen 2024 prestentera EVF.

SaaS-tjänsterna

Fler och fler kommuner väljer att använda vår SaaS-tjänst Kaskelot för administration av val. De senaste kommunerna som valt Kaskelot är Kumla, Sundsvall och Umeå. Totalt innebär det att 63 svenska kommuner kommer att använda Kaskelot för EU-valet nu i juni. Lägger vi till de danska kommuner som använder den danska varianten Valghalla så börjar vi närma oss 100.

För NGOonline har vi haft en period sedan slutet av 2022 med en lägre investeringsvilja i IT-lösningar hos NGO:er. Fokus för många av dem som finns i vår målgrupp har varit akuta insatser av humanitärt bistånd främst till Ukraina. Under 2024 har vi glädjande nog sett en ökad aktivitet med fler leads och kundmöten. Under kvartalet har också en affär med en större brittisk NGO slutförts.

Utvecklingen av NGOonline sker kontinuerligt och ett antal nya funktioner baserade på AI är under utveckling och planeras att lanseras under året.

Ett lite längre perspektiv

Underliggande behov av digitalisering och den boost som AI ger bedömer jag kommer att påverka oss och våra kollegor positivt då den tuffa konkurrenssituation vi upplever just nu kommer att ändras då efterfrågan ökar. När det sker vet jag inte men jag vet att vi kommer att behöva utveckla både våra erbjudanden och våra leveransmodeller.

Christer Johansson

CEO

+46 730788040Skicka e-post