Vad är Optimizely?

Optimizely är ett Content Management System, CMS, och en plattform för webbplats- och mobiloptimering som tillåter företag att experimentera med olika versioner av deras webbplatser och mobilappar för att förbättra konverteringsfrekvenser, engagemang och andra metriker.

Plattformen använder en visuell redigerare för att göra det enkelt för icke-tekniska användare att skapa och lansera experiment, och den tillhandahåller en mängd olika analysverktyg för att mäta prestandan på olika variationer.

Optimizely kan användas för att testa saker som rubriker, bilder, layouter och handlingsanvisningar, och den kan också integreras med andra marknadsförings- och analysverktyg.

Varför ska man välja Optimizely?

Optimizely är ett populärt val för webbplats- och mobiloptimering eftersom det erbjuder en mängd olika funktioner och fördelar som kan hjälpa företag att förbättra sina digitala egendomar och driva bättre resultat. Några av anledningarna till varför företag och organisationer kan välja Optimizely är

Användarvänlighet

Optimizelys visuella redigerare gör det enkelt för icke-tekniska användare att skapa och lansera experiment utan att behöva kunna koda.

Omfattande analys

Optimizely tillhandahåller olika analysverktyg för att mäta prestandan på olika variationer, så företag kan fatta datadrivna beslut om vilka ändringar som ska göras på deras digitala egendomar.

Plattformsoberoende

Optimizely fungerar sömlöst med de flesta webbplats- och mobilutvecklingsplattformar, vilket ger flexibilitet för kunden att använda vilken teknikstack de än har.

Anpassningsbar målgruppsinriktning

Optimizely tillåter företag att rikta in sig på specifika segment av sin publik, såsom nya eller återkommande besökare eller besökare från specifika geografiska platser.

Integrationer

Optimizely integrerar med olika andra marknadsförings- och analysverktyg, såsom Google Analytics, Google Ads och CRM-system, vilket gör det enkelt att dela data och automatisera arbetsflöden.

Skalbarhet

Optimizely kan hantera stora mängder trafik och samtidiga tester med robust infrastruktur, vilket ger kunden en trygghet för deras testbehov.

Detta är bara några exempel på de många fördelarna som Optimizely kan erbjuda. Genom att använda plattformen kan företag få värdefulla insikter i vad som fungerar och vad som inte fungerar på deras webbplatser och mobilappar och fatta datadrivna beslut för att förbättra sin online-prestanda.

Optimizelys huvudprodukter

Optimizelys produkter är utformade för att hjälpa företag att optimera sina digitala egenskaper och fatta datadrivna beslut. Oavsett om ett företag vill köra A/B-tester, hantera experimentprocessen eller leverera personliga upplevelser, erbjuder Optimizely en svit av produkter för att hjälpa dem att nå sina mål.

Optimizely Experiment

Detta är Optimizelys A/B-testning och experimentplattform. Den tillåter företag att skapa och lansera experiment på sina webbplatser och mobilappar och mäta prestandan på olika variationer med hjälp av olika analysverktyg. Med Optimizely Experiment kan företag testa olika variationer av webbsidor, formulär, produktbeskrivningar, bilder och andra webbplats- eller mobilapp-element.

Optimizely Orchestrate

Detta är en plattform som hjälper företag att hantera hela experimentprocessen, från idé till mätning. Den tillhandahåller en centraliserad hubb för att hantera experiment och fatta datadrivna beslut samt verktyg för samarbete, projektledning och rapportering. Optimizely Orchestrate hjälper företag att skapa en kultur av experimentering genom att ge insyn i alla deras testinsatser.

Optimizely Monetate

Detta är Optimizelys plattform för personalisering och optimering, som hjälper företag att leverera personliga upplevelser till sina kunder på alla kanaler. Det tillåter företag att testa och optimera sina webbplatser och mobilappar, e-postkampanjer och andra marknadsföringskanaler med hjälp av kunddata för att leverera skräddarsydda upplevelser. Med Optimizely Monetate kan företag förbättra engagemang, öka intäkterna och bygga varumärkeslojalitet genom att leverera personliga upplevelser.

Vad används Optimizely till?

Optimizely används främst för webb- och mobiloptimering, vilket innebär att experimentera med olika versioner av en digital produkt för att förbättra viktiga nyckeltal som konverteringsgrad, engagemang och intäkter.

Optimizely kan användas för en mängd olika optimeringsuppgifter, till exempel:

A/B-testning

Jämföra två eller flera variationer av en webbplats eller mobilapp för att se vilken som fungerar bäst. Detta kan användas för att testa saker som rubriker, bilder, layouter och handlingsuppmaningar.

Multivariants testning

Testa flera variationer av flera element på en sida för att se vilken kombination av förändringar som fungerar bäst.

Personalisering

Visa olika versioner av en webbplats eller mobilapp till olika segment av en publik, baserat på egenskaper som plats, beteende eller demografi.

Feature flagging

Utveckling av en ny funktion i en fasad takt för att kontrollera risk, testa funktionen och samla feedback innan den släpps till allmänheten.

Mobiloptimering

Optimizely kan användas för att testa och optimera mobilappar såväl som mobilwebbplatser.

Prestandaoptimering

Optimizely gör det möjligt att testa hur olika versioner av en webbplats presterar när det gäller laddningstider och andra prestandamått.

Övergripande gör plattformen det möjligt för företag och organisationer att få insikter om hur de kan förbättra sin digitala närvaro och fatta datadrivna beslut för att uppnå bättre resultat. Många av dessa uppgifter kan automatiseras genom integration med andra system som Google Analytics, CRM osv.

Optimizely eller öppen källkod?

Det finns flera skäl till varför företag kan välja Optimizely istället för öppen källkod, så kallad Open Source, för webbplats-optimering:

Användarvänlighet

Optimizely har en visuell editor som gör det enkelt för icke-tekniska användare att skapa och starta experiment, medan öppen källkod kan kräva större teknisk kompetens för att ställa in och använda.

Omfattande analys

Optimizely tillhandahåller olika analysverktyg för att mäta prestandan hos olika variationer, vilket kan vara mer avancerat och användarvänligt än vad som är tillgängligt med öppen källkod.

Skalbarhet

Optimizely är byggt för att hantera hög trafik och samtidiga tester med robust infrastruktur, vilket kan vara mer lämpligt för företag med hög trafik eller storskaliga testbehov.

Support

Optimizely erbjuder kundsupport, vilket inte är tillgängligt med öppen källkod.

Integration

Optimizely integreras med olika andra marknadsförings- och analysverktyg, som Google Analytics, Google Ads och CRM-system, vilket gör det enkelt att dela data och automatisera arbetsflöden.

Säkerhet

Optimizely har robusta säkerhetsfunktioner på plats för att hålla kunddata säker, vilket kanske inte är fallet med öppen källkod.

Med det sagt kan öppen källkod för webbplats-optimering vara ett bra alternativ för företag och organisationer med begränsade budgetar eller de som har ett team av utvecklare med kompetensen att ställa in och underhålla verktyget. Men Optimizely erbjuder en mer omfattande och användarvänlig lösning, med ytterligare support och tjänster som kan vara mer lämpliga för företag som vill köra storskaliga tester och fatta datadrivna beslut för sin webbplats.

Vad är ett CMS?

CMS står för Content Management System och är en programvara som används för att skapa, hantera och publicera digitalt innehåll. Det kan vara allt från text, bilder och video till ljudfiler och andra multimediaelement.

CMS:er används främst för att underlätta publicering av innehåll på webbplatser, men de kan också användas för att hantera innehåll som ska publiceras på andra digitala plattformar, som mobilapplikationer och digitala skyltar.

En av de stora fördelarna med CMS är att de gör det möjligt för personer utan teknisk expertis att skapa och publicera innehåll på en webbplats. CMS:er erbjuder ofta en mängd olika funktioner och verktyg för att underlätta innehållsskapande och hantering, såsom mallar, redigeringsverktyg, workflow-funktioner och möjlighet att hantera flera användare med olika behörigheter.

Nu heter Episerver Optimizely

Episerver är mer eller mindre samma CMS som Optimizely. År 2020 förvärvade Optimizely Episerver, och efter förvärvet valde företaget att anta namnet Optimizely och använda det som varumärke. Så nu går företaget under namnet Optimizely, men den webbaserade experimentplattformen som tidigare kallades Episerver Optimizely är fortfarande tillgänglig under samma namn.

Vi på Precio Fishbone hjälpe våra kunder att förbättra deras digitala närvaro och driva bättre resultat. Här är några exempel på hur vi har hjälpt våra kunder att lyckas genom att använda Optimizely för att optimera deras webbplatser och mobilapplikationer.