Jenny Oredsson Lind och Karin Lundberg delar sin expertis om dokumenthantering i Microsoft 365

Våra dokumenthanteringsexperter, Jenny Oredsson Lind och Karin Lundberg deltar i Office 365-podden, där de delar med sig av sina kunskaper om dokumenthantering i Microsoft 365 och erbjuder även en hel del värdefulla råd kring implementering av plattformen.

Jenny och Karin samtalar med Mats Warnolf om allt från företagskulturer till sina  sina insikter kring effektiv dokumenthantering i Microsoft 365.

Missa inte möjligheten att ta del av deras intressanta samtal på Office 365-podden för en djupare förståelse av dokumenthanteringens värld och effektiva strategier för att implementera Microsoft 365.

 

Lyssna här!

Om du vill veta mer om dokumenthantering är du välkommen att kontakta Jenny och Karin!

Karin Lundberg

Karin Lundberg is a project manager, focusing on Microsoft 365, SharePoint and impact mappings

+46 703 055 528Skicka e-post

Jenny Oredsson Lind

Jenny Oredsson Lind is a Senior Project Manager and a distinguished Microsoft 365 Expert renowned for her mastery in SharePoint. With an extensive background in project management, Jenny navigates the intricacies of Microsoft 365 effortlessly, wielding her expertise to optimize SharePoint solutions.

+46 730 809 271Skicka e-post