Tips för effektiv rekrytering och onboarding med Microsoft 365

Hur kan vi använda Microsoft 365 för rekrytering och onboarding? Med hjälp av Microsoft 365-teknologi kan ni optimera dessa processer och säkerställa att nya medarbetare snabbt blir produktiva och integrerade i er organisation. Här är några tips för att maximera er användning av Microsoft 365 i rekrytering och onboarding.

Granska er process

Innan ni börjar implementera tekniken är det viktigt att noggrant granska er befintliga rekryterings- och onboarding-process. Identifiera varje steg, vem som är ansvarig för vad och varför varje steg är viktigt. En klar förståelse av processen kommer att hjälpa er att bättre anpassa tekniken och prioritera rätt åtgärder.

Automatisering och ansvar

När ni har kartlagt er process kan ni använda de automatiseringsmöjligheter som Microsoft 365 erbjuder för att effektivisera rekryterings- och onboarding-processen. I vårt webinar visar vi bland annat hur man kan arbeta med rekryteringsprocessen med hjälp av en lista och hur olika automatiska åtgärder exekveras beroende på var man är i processen. När kandidaten går från kandidat till nyanställd meddelas relevanta personer och uppgifter skapas som förberedelser exempelvis.

Tydlighet 

För att säkerställa en smidig onboarding-process är det avgörande att både de nyanställda och upplärningsansvariga har en klar bild av vad som väntar de första dagarna, veckorna och månaderna i organisationen. Under vårt webinar demonstrerarvi hur ni kan använda Microsoft 365 för att kommunicera och visualisera vad den första arbetsdagen, arbetsveckan och månaden ser ut för den anställda. Detta skapar en tydlig vägledning och trygghet för både den nyanställda och de ansvariga för deras upplärning.

Utbildning

Slutligen är utbildning en viktig komponent i onboarding-processen. Med Microsoft 365 kan ni skapa digitala "akademier" som gör det enkelt för nyanställda att delta i relevanta utbildningar. Det är möjligt att erbjuda generella utbildningar för alla nyanställda och mer specifika kurser anpassade till respektive roll. Dessa digitala utbildningsresurser sparar tid och ger nya medarbetare möjlighet att självständigt genomföra utbildningar, vilket minskar behovet av upprepade utbildningssessioner från upplärningsansvariga.

 

Genom att tillämpa dessa tips och utnyttja Microsoft 365-teknologi kommer ni att kunna skapa en smidig och framgångsrik rekryterings- och onboarding-process som ger mervärde både för er organisation och era nya medarbetare.

Jesper Håård

Jesper is a Microsoft 365 Productivity Specialist with a focus on Viva Goals and Teams. He has vast experience in helping customers successfully adopt new ways of working

Skicka e-post