Styrelsen: Den sista försvarslinjen för cybersäkerhet

I takt med att cybersäkerhetslandskapet fortsätter att utvecklas, står vi inför nya och allt mer sofistikerade hot. Vårt senaste nyhetsbrev belyser de senaste trenderna, insikterna och de avgörande strategierna som din organisation behöver för att stärka sitt försvar mot cyberattacker. Från AI-drivna hot till ökade säkerhetsinvesteringar och framstegen inom försvarsteknik, täcker vi de viktigaste utvecklingarna som formar framtiden för cybersäkerhet.

Styrelsen: Den sista försvarslinjen för cybersäkerhet

I en värld där digitaliseringen accelererar, skriver McKinsey i sin senaste artikel hur styrelser nu står som det sista försvaret mot cyberhot. Med teknologins framfart breddas "attackytan", öppnande dörrar för cyberangripare. För att möta denna ökade risk måste styrelser utrusta sig med en grundligare förståelse för cybersäkerhetslandskapet.

McKinsey betonar styrelsens kritiska roll i att utveckla en robust strategi för att förebygga, upptäcka och svara på cyberattacker, särskilt inom industriella operationella teknologier (OT). Dessa områden har blivit alltmer sårbara i takt med att de blir mer uppkopplade. – Mckinsey.com

Budgetar ökar när IT-beslutsfattare trappar upp utgifterna för cybersäkerhet

En undersökning genomförd av TechTarget/Enterprise Strategy Group visar att nästan hälften (46%) av de tillfrågade organisationerna planerar att öka sin IT-budget detta år, med fokus på cybersäkerhet som den främsta prioriteringen.

Nästan en femtedel av IT-beslutsfattarna siktar på att höja sina IT-utgifter med 10% eller mer. Större investeringar planeras inom finans, tillverkning och kommunikation/media, medan utbildning, detaljhandel och hälsovård ligger efter.

Drivkrafterna bakom ökade IT-utgifter inkluderar behovet av att uppfylla regulatorisk efterlevnad, med särskilt fokus på europeiska regleringar. Dessutom betonas betydelsen av molntjänster och cybersäkerhet globalt. – Computerweekly.com

För att besegra AI-attacker, bekämpa eld med mer eld

När angripare i allt högre grad använder AI måste försvarare inte bara följa efter utan också ligga steget före genom att använda illasinnade aktörers teknologier både defensivt och offensivt—att bekämpa eld med eld. För att möta det föränderliga hotlandskapet behöver organisationer införliva automatisering, AI och maskininlärning i sina cybersäkerhetsstrategier. 

Genom att använda AI för beslutsfattande, hålla sig informerade och utforska nya verktyg för offensiv säkerhet, kan försvarare förbättra sin förmåga att motverka AI-drivna attacker och skydda sina digitala tillgångar i ett alltmer komplext hotlandskap. – Csoonline.com

Forskare: Hackare har brutit sig in i hundratals företags AI-servrar

Forskare rapporterar att hackare har brutit sig in i hundratals servrar som används för AI-beräkningar. Denna säkerhetsöverträdelse har påverkat en stor mängd data och potentiellt känslig information. Händelsen belyser vikten av förstärkt cybersäkerhet inom områden som använder avancerad teknologi och stora datamängder. Forbes.com