Delårsrapport januari - mars 2020

Under 2020 års första kvartal har vi haft en omsättningsökning på nära 8 procent och ett EBITA-resultat i nivå med förra årets första kvartal. Kvartalet har påverkats av Covid-19 pandemin under slutet av perioden men i begränsad omfattning. Påverkan kommer vara större under kommande kvartal men slår mycket olika mot olika delar av vår verksamhet.

Under slutet av kvartalet har Covid-19 inneburit radikalt ändrade förutsättningarna för all mänsklig verksamhet och givetvis även för Precio Fishbone. Vår högsta prioritet har varit att agera på bästa sätt för våra medarbetares, kunders och partners hälsa och bidra till att minska smittspridningen i samhället. Vi har lagt om hur vi arbetar en hel del, eller egentligen accelererat en utveckling mot ännu mer distansarbete med samverkan och samarbete online.

Det ovanligaste kvartalet

Att erbjuda produkter för och kunskaper om just det är faktiskt en del av det vi bygger vår egen affär på. Omställningen har gått mycket bra och med arbete på distans, gles bemanning på kontoren och möten, work shops, utbildningar mm on line så har verksamheten till mycket stora delar löpt på. Inte som vanligt men nästan i många delar. Jag hade höga förväntningar men är imponerad av hur mina medarbetare löser arbetsuppgifterna i denna på många sätt extrema situation.

Konsultverksamheten

Under kvartalet har vi haft en god debiteringsgrad i konsultdelen av vår verksamhet. Många av de projekt som skjutits upp under sista delen av 2019 har kommit igång och vi har fått utökningar och förlängningar av ett antal befintliga åtaganden.

Under de sista veckorna i mars har några kunder stoppat eller dragit ned på utvecklingstempot vilket har inneburit en viss nedgång lokalt men effekterna under kvartalet har varit begränsade. Vi förutser dock att konkurrensen kommer att öka genom att det totalt sett på marknaden blir färre uppdrag och projekt vilket kan komma att påverka priserna negativt.

Osäkerheten om framtiden är givetvis stor men genom att vi har en stor del av våra kunder inom offentlig sektor och också en stor andel långsiktiga förvaltningsåtaganden finns en grundbeläggning säkrad. Den räcker dock inte för att ge tillräcklig beläggning och vi har för att möta nedgången i kommande kvartal tvingats till en del personalneddragningar och korttidspermitteringar.

Produkterna

Utan personliga möten i försäljningsfasen och i uppstarten av implementeringsfasen så är det utmanande att stänga nya produktaffärer och att starta projekt hos nya kunder. Vi har påverkats redan under det första kvartalet av detta och vi ser en fortsatt tuff marknad framför oss tills situationen med reserestriktioner och social distansiering förändrats.

Vår affärsmodell med prenumerationer och återkommande intäkter för support har dock fördelen att vi löpande har intäkter för produkterna från befintliga kunder och det är inte heller helt stopp vad gäller nya affärer men vi håller inte den ökningstakt vi tidigare räknat med.

 

Christer Johansson

CEO

+46 730788040Skicka e-post