Har ni fått en flygande start in i Teams och vill lära er mer?

Har ni kommit igång med Office 365 och Teams, och vill nu få ut mer av verktygen? Vill ni veta mer om när och hur ni bäst använder de olika programmen? Det finns en lösning: Vi kan hjälpa er att använda Office 365 och Teams på bästa sätt och göra era medarbetare trygga i Office 365-plattformen.

Vi introducerar och utbildar er i Office 365 och Teams.   

Detta får ni lära er:

  • Det här är Office 365

  • Teams – när och hur?

  • Chatta och träffas i digitala möten via Teams

  • Teams & kanaler - gruppens digitala samarbetsportal

  • Kommunicera på nya effektiva sätt i 1:1-chatt och gruppchatt

  • OneNote – anteckna & dokumentera i gruppens digitala anteckningsbok

  • Planner – fördela och följ upp gruppens aktiviteter


Kontakta någon av oss för att planera ett upplägg för er:

Robert Lindgren: robert.lindgren@preciofishbone.se, 07033-17 10 27
Jessica Andersson: jessica.andersson@preciofishbone.se, 0733-98 24 12