Trafiken.nu spar restid och främjar miljön

För trafikanterna i Stockholm och Göteborg är det idag enkelt att hålla sig uppdaterad om aktuellt och kommande trafikläge. Via Trafiken.nu, som Precio Fishbone hjälpt Trafikverket att utveckla, visas köer, vägarbeten och andra händelser i nära realtid.

– Det är väldigt roligt att få arbeta med Trafiken.nu. Främst för att tjänsten skapar stor samhällsnytta! Det är ett kraftfullt stöd för trafikanter som vill hålla sig uppdaterade om trafikläget för att kunna planera och välja smarta resvägar som sparar tid och minskar resandets miljö- och klimatavtryck. Informationen hjälper trafikanterna att undvika trafikstörningar och bidrar till att minska risken för köbildning och farliga trafiksituationer. Dessutom kan cyklister hitta snabbare och säkrare resvägar, säger Joakim Berglund, systemarkitekt och utvecklare på Precio Fishbone.

Ombyggd tjänst gav snabbare trafikinformation

Webb- och apptjänsten Trafiken.nu förvaltas av Trafikverket och har utvecklats i samarbete med Göteborgs stad, Stockholms stad och Västtrafik. Precio Fishbone tog 2014 över underhåll, förvaltning och nyutveckling av Trafiken.nu. Lösningen är Episerver-baserad och knyter samman information från flera källor, som väg- och fordonssensorer, kameror och trafikledningscentraler.

Precio Fishbone fick i uppdrag av Trafikverket att bygga om tjänsten från grunden för att förbättra informationen, trafiknyttan, tillgängligheten, navigationen och administrationen av tjänsten. Även layouten gjordes om och Trafiken.nu nylanserades med nytt utseende och nya funktioner på en ny plattform 2018.

– Ett viktigt mål med ombyggnationen var att lyfta fram det unika nyhetsflöde som tjänsten tillhandahåller. Samtidigt ville vi ge kartan ett större fokus. Med hjälp av olika analysverktyg har vi kunnat följa användarnas beteende på webbplatsen och därigenom skapat en mer användarorienterad lösning, förklarar Joakim.

Ytterligare en stor förbättring är att all information i kartan numera uppdateras kontinuerligt i nära realtid. Det gäller till exempel framkomlighet för olika vägsträckor, vilket indikeras med olika färger.

– Vi byggde om hela applikationen på en helt ny teknisk plattform som gör tjänsten snabbare och enklare att använda. Klientgränssnittet är skrivet i React.js med Javascript-rendering på serversidan, vilket är en av nyckelfaktorerna bakom de snabba sidladdningarna och det interaktiva gränssnittet. Ombyggnationen har också resulterat i en mycket snabb datadriven karttjänst där användaren enkelt kan välja det innehåll som är relevant, poängterar Joakim.

Avancerad karttjänst med trafikanternas favoritkameror

Karttjänsten utgör kärnan i Trafiken.nu och är en komplex applikation med många källintegrationer samt hög interaktivitet och kapacitet för att klara mycket stor belastning av tiotusentals användare i rusningstrafik. Under utvecklingen har också mycket kraft lagts på att skapa en tjänst med en väl utvecklad responsivitet som erbjuder bra och tydlig användarupplevelse på alla typer av enheter.

– Webbtjänsten har anpassats för uppfylla nivå AA i den senaste WCAG-standarden på alla typer av enheter. Särskilt fokus har tillgängligheten på mobiltelefon haft eftersom de flesta trafikanter söker trafikinformation på mobilen. Trafiken.nu finns också sedan 2018 som app för både iOS och Android, påpekar Joakim.

I karttjänsten kan användaren välja vad som visas, som till exempel medelhastigheten, informationsskyltar, pågående och planerade störningar, hinder, evenemang och vägarbeten samt vägkameror. Användaren kan också favoritmarkera kameror som han eller hon tror sig ha behov av vid senare tillfällen. Trafiken.nu har även en sektion för cyklister där de kan planera sina cykelrutter. Sektionen innehåller bland annat cykelkartor och anvisningar om parkeringar och vilka cykelbanor som plogas eller hålls varma under vintern.

Bättre verktyg för trafikledningen

Förutom den trafikinformation som automatgenereras, via bland annat sensorer i trafiken, publiceras också trafikmeddelanden löpande om till exempel olyckor och andra störningar. Meddelandena kommer bland annat från kollektivtrafiken, kommuner och Trafikverkets operativa ledningscentraler som är bemannade dygnet runt. Med den uppdaterade Episerverplattformen har det blivit enklare för trafikledningen att publicera information, men även att söka, filtrera och följa upp historiken.

– En av de nya funktionerna är något som vi kallar för ”balkar”. När till exempel en större incident inträffar kan Trafikverkets regionala operativa ledning tända upp en röd balk så att trafikanterna snabbt ser vad som är viktigast att ta hänsyn till när de gör upp sina resplaner, berättar Joakim.